Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 31/2023, de 22 de maig, pel qual s’estableix l’organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l’exercici del dret d’accés a la informació pública en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el seu sector públic instrumental

    Número d'edicte 4973 - Pàgines 29219-29246

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 30/2023. de 22 de maig, pel qual es regula el transport escolar en els centres educatius públics i en els centres d’educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

    Número d'edicte 4923 - Pàgines 29247-29254

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre 19/2023 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria d’ajudes per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per a l’exercici 2023

    Número d'edicte 4974 - Pàgines 29255-29291

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Ordre 17/2023 del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de maig de 2023 per la qual es disposa la posada en funcionament del Centre Integrat de Formació Professional CIFP Pere de Son Gall, al terme municipal de Llucmajor

    Número d'edicte 4937 - Pàgines 29292-29296

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Ordre 18/2023 del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de maig de 2023 per la qual es disposa la posada en funcionament del Centre Integrat de Formació Professional CIFP Politècnic de Llevant, al terme municipal de Manacor

    Número d'edicte 4938 - Pàgines 29297-29302

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva del Reglament d’usos lingüístics del Consell Insular de Formentera

    Número d'edicte 4946 - Pàgines 29303-29309

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de la limitació de temps d’aparcament i de la retirada de vehicles abandonats a les vies públiques i als terrenys privats del municipi de Deià

    Número d'edicte 4976 - Pàgines 29310-29313

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva Reglament regulador de la Mesa de Turisme de Manacor

    Número d'edicte 4931 - Pàgines 29314-29316

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expedient 12-2023 crèdits extraordinaris i suplement de crèdits

    Número d'edicte 4953 - Pàgina 29317

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic del servei d’escola d’estiu de Porreres

    Número d'edicte 4960 - Pàgines 29318-29320