Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 01-2023, crèdit extraordinari

    Número d'edicte 1111 - Pàgina 6996

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva del Pressupost Municipal i Plantilla de Mancor de la Vall per a l'any 2023

    Número d'edicte 1134 - Pàgines 6997-6998

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Aprovació definitiva del Pressupost 2023 de la Mancomunitat des Raiguer

    Número d'edicte 1131 - Pàgines 6999-7001