Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva amb prescripcions de la modificació puntual número 93 de les Normes subsidiàries del terme municipal de Santanyí relativa a la implantació d’un Sistema General Viari

    Número d'edicte 9019 - Pàgines 43132-43133

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de funcionament de la Comissió de Greuges del Consell Insular de Menorca (Exp. 03121-2021-000003)

    Número d'edicte 8992 - Pàgines 43134-43139

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva del Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment del Reglament d’Usos Lingüístics del Consell Insular de Menorca (Exp. 03121-2022-000001)

    Número d'edicte 8993 - Pàgines 43140-43143

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva MC 13/2022

    Número d'edicte 8996 - Pàgina 43144

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Transferència de crèdits 1089/22 aprovada pel Ple de l’Ajuntament de dia 28 de juliol de 2022

    Número d'edicte 8983 - Pàgina 43145

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació Preu públic 05.P.OD. per a la prestació del servei d'Escola Municipal de Música i Dansa i Conservatori Municipal de Música

    Número d'edicte 8991 - Pàgines 43146-43149

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva de la modificació del pla parcial del sector 4.21 (Montecarlos) de les normes subsidiàries de planejament municipal, d’aquest terme municipal

    Número d'edicte 8899 - Pàgines 43150-43172