Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 07/2022

    Número d'edicte 8629 - Pàgina 41504

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 10.2022, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria

    Número d'edicte 8615 - Pàgines 41505-41506

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de l’expedient del Patronat Municipal de l’Hospital de modificació de crèdits número 2.2022, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari

    Número d'edicte 8616 - Pàgines 41507-41508

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - Suplement de Crèdit 16

    Número d'edicte 8620 - Pàgines 41509-41511

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 08/2022

    Número d'edicte 8617 - Pàgina 41512