Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 7 d’octubre per la qual es regulen diversos aspectes de la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears durant la temporada 2022-23

    Número d'edicte 8614 - Pàgines 41676-41678

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea - NextGeneration EU)

    Número d'edicte 8626 - Pàgines 41679-41686

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Modificació de l’escut municipal de Sa Pobla

    Número d'edicte 8634 - Pàgines 41687-41688

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Delegada del Govern a les Illes Balears per la qual se sotmet a informació pública l'expropiació de drets afectats pel Projecte de remodelació del Passeig Marítim del Port de Palma (Mallorca)

    Número d'edicte 8604 - Pàgines 41689-41690

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Substitució del batle

    Número d'edicte 8588 - Pàgina 41691

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de les Bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions relatives a activitats esportives i de foment de l'esport per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 8635 - Pàgines 41692-41698

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Avocació competències i aprovació text refós preus públics escoleta municipal

    Número d'edicte 8610 - Pàgines 41699-41701

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació absència senyora batlessa

    Número d'edicte 8607 - Pàgina 41702