Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Cessament del director insular de Transports del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 7481 - Pàgina 36504

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Decret de batlia de modificació del règim de dedicació de la regidora Montserrat Oliveras Ballarín

    Número de registre 7471 - Pàgina 36505

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització d'una plaça de personal fix del grup professional 1: Cap de departament (4/2022)

    Número de registre 7435 - Pàgines 36506-36510

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de 5 places de personal fix del grup professional 2: Tècnic/a especialista (5/2022)

    Número de registre 7437 - Pàgines 36511-36516

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de 2 places de personal fix del grup professional 3: Encarregat/da de Departament (6/2022)

    Número de registre 7440 - Pàgines 36517-36522

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de 3 places de personal fix del grup professional 6: Subalterns/as, treballs auxiliars (9/2022)

    Número de registre 7444 - Pàgines 36523-36528

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització d'1 plaça de personal fix del grup professional 5: Treballs qualificats en taller (8/2022)

    Número de registre 7445 - Pàgines 36529-36534

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 d’agost de 2022 per la qual es convoca el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil

    Número de registre 7433 - Pàgines 36535-36546