Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 490174
Cessament del director insular de Transports del Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A l'efecte del disposat en l'article 136 del Reglament Orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de data 18-09-2010, rectificació d'errors en el BOIB núm. 148, de 14-10-2010, i modificació en el BOIB núm. 48, de data 16-04-2016), es fa públic que:

- Per Decret de Presidència número 2022000695, de data 1 de setembre de 2022, amb efectes del dia 6 de setembre de 2022, s'ha disposat el cessament de l'alt càrrec, Sr. Roberto Algaba Cantero, com a director insular de Transports .

 

Eivissa, 1 de setembre de 2022

El cap de Servei de Recursos Humans Agustín Goerlich López