Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 489020
Secretaria General del Ple. Decret de batlia de modificació del règim de dedicació de la regidora Montserrat Oliveras Ballarín

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret de batlia núm. AJT 202215565, de dia 1 de setembre de 2022, s'ha resolt:

1. Modificar el règim de dedicació de la regidora Montserrat Oliveras Ballarín assignant-li el règim d'assistències a partir del dia 1 de setembre de 2022.

2. Aquesta resolució es comunicarà a la interessada, al Departament de Personal i es publicarà al BOIB.

 

Palma, a data de la signatura (1 de setembre de 2022)

El secretari adjunt Miquel Ballester Oliver