Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 de separació i de designació d’un vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears

    Número de registre 12125 - Pàgina 47873

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 22 de novembre per la qual es renoven els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 12051 - Pàgines 47874-47876

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’aparell digestiu dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 11730 - Pàgines 47877-47880

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea ginecologia i obstetrícia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 11733 - Pàgines 47881-47884

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria infermer/infermera convocat per mitjà de la Resolució de 5 d’abril de 2018 (BOIB núm. 44/2018, de 10 d’abril)

    Número de registre 12074 - Pàgines 47885-47887

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears

    Número de registre 12083 - Pàgines 47888-47973

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 16 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Ponent, corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 12064 - Pàgines 47974-47975

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Resolució d'aprovació bases creació borsí de Tresorers/es funcionari Interí

    Número de registre 12048 - Pàgines 47976-47987