Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’octubre de 2021 per la qual disposa el cessament del secretari del Consell Escolar de les Illes Balears i el nomenament del nou secretari

    Número de registre 11130 - Pàgina 43083

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 17 d’abril de 2018 (BOIB núm. 49/2018, de 21 d’abril)

    Número de registre 11024 - Pàgines 43084-43103

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 d’octubre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer / infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 5 d’abril de 2018 (BOIB núm. 44/2018, de 10 d’abril)

    Número de registre 11113 - Pàgines 43104-43105

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de policies locals

    Número de registre 11127 - Pàgina 43106

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Nomenament de fucionaris de carrera de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 11124 - Pàgines 43107-43108

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de personal. Servei de selecció. Esmena de les bases específiques del concur oposició torn lliure tècnic/a superior de medi ambient

    Número de registre 11082 - Pàgina 43109

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista definitiva d’aspirants seleccionats en l’oposició per formar part del borsí, per cobrir amb caràcter d’interinitat, places de treballador familiar

    Número de registre 11083 - Pàgina 43110

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques per cobrir una plaça de Bibliotecari-Arxiver, personal laboral fix

    Número de registre 11102 - Pàgines 43111-43122