Volver

Procesos Electorales

Elecciones al Parlament de las Illes Balears

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS - CANDIDATURAS PROCLAMADAS - Circunscripció de Mallorca (ANEX 1)

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALMA

Candidaturas proclamadas para las Elecciones al Parlamento de las Illes Balears y al Consell Insular de Mallorca de dia 28 de mayo de 2023

BOIB Núm 056 - 2 / mayo / 2023


ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS - CANDIDATURAS PROCLAMADAS - Circunscripció de Menorca

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MENORCA

Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones al Parlamento de les Illes Balears del dia 28 de mayo de 2023

BOIB Núm 056 - 2 / mayo / 2023


ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS - CANDIDATURAS PROCLAMADAS - Circumscripcions d’Eivissa i de Formentera

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE IBIZA Y FORMENTERA


Candidaturas proclamadas en la circunscripció de Ibiza y en la circunscripció de Formentera, para las Elecciones al Parlamento de las Illes Balears de dia 28 de mayo de 2023

BOIB Núm 056 - 2 / mayo / 2023

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE IBIZA Y FORMENTERA

Publicació correcció errors materials

BOIB Núm 057 - 4 / maig / 2023