Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

    • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

      • Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 6 de les Normes Subsidiàries d’Algaida per a l’ordenació d’un sistema general d’infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus

        Número d'edicte 2413 - Pàgines 11525-11527