Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Ordre 4/2024 del conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua sobre la relació de funcions dels llocs de treball de personal funcionari de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua

    Número d'edicte 920 - Pàgines 4752-4779

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Correcció d’errades de l’aprovació definitiva del Reglament general de les instal·lacions esportives

    Número d'edicte 938 - Pàgines 4780-4784

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de data 29 de gener de 2024, de l’Ajuntament de Banyalbufar, per la qual s'aprova modificació de l'Acord regulador de Preu Públic per la prestació del servei d’escola infantil municipal

    Número d'edicte 939 - Pàgines 4785-4787

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2024 de l'Ajuntament de Maó

    Número d'edicte 851 - Pàgines 4788-4790

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva del Pla de gestió sostenible de l’aigua de Santa Eulària des Riu

    Número d'edicte 941 - Pàgina 4791

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Elevació automàtica a definitiu de l’acord provisional modificació de l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per serveis de clavegueram sanitari

    Número d'edicte 931 - Pàgines 4792-4793