Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 622551
Resolució del conseller d’Educació i Universitats, de 25 de setembre de 2023, per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 (BOIB núm. 43 de 6 d'abril) es va convocar els premis per als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2022- 2023, amb la finalitat de donar reconeixement oficial als mèrits dels alumnes que han demostrat una especial preparació en els estudis i una excel·lent trajectòria acadèmica durant l'etapa del batxillerat.

2. L'apartat segon de la Resolució estableix que poden sol·licitar la concessió d'aquest premi els alumnes que el curs 2022-2023 hagin finalitzat els estudis de batxillerat en un centre docent de l'àmbit territorial de les Illes Balears i que hagin obtingut en la prova d'accés a la universitat una qualificació igual o superior a 9, calculada d'acord amb els punts 1 i 2 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s'aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d'actuació per a dur a terme les proves d'accés a la universitat (BOIB núm. 21, de 18 de febrer).

3. D'acord amb l'apartat tercer de Resolució de la convocatòria, la quantitat pressupostada és de 36.200 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13501/421B01/48000/00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigents per a l'any 2023, que ha de ser repartida a parts iguals entre els dos-cents vint- i- tres alumnes que compleixen els requisits i ho han sol·licitat. Per tant, la quantitat que ha de percebre cadascun dels alumnes és de162,33 euros.

4. La llista provisional dels alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2022-2023 als quals s'adjudica un premi s'ha publicat, en data 12 de setembre de 2023, a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, tal com s'estableix en el primer punt de l'apartat sisè de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023.

5. D'acord amb el punt 3 de l'apartat sisè de la convocatòria, el director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives ha elevat la proposta al conseller d'Educació i Universitats perquè dicti la resolució definitiva.

Fonaments de dret

1. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023, per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2022-2023 (BOIB núm. 43, de 6 d'abril).

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent,

Resolució

1. Adjudicar un premi de 162,33 (cent seixanta- dos euros i trenta-tres cèntims) a cada un dels alumnes que s'indiquen a continuació:

 

Alumne/a

1

ADELL ESTARÀS, IRENE

2

ADRIÁN ABAD, SARA

3

ALBERTÍ SEGUÍ, JÚLIA

4

ALEMANY NADOLU, CLAUDIA

5

ALEMANY SÁNCHEZ, JÚLIA

6

ALLÈS PONS, ROGER

7

ALOMAR VALLESPIR, JOAN PAU

8

AMOR PASCUAL, AINA

9

ANDREU MATÍAS, SOFÍA

10

ARCO RODRÍGUEZ, JONATHAN

11

ARIAS ARTIGUES, PAULA

12

ARREDONDO RIBAS, MARC

13

ARROYO ESCRIBANO, ALBA

14

BAGUR BOSCH, MARIA

15

BALLESTER PEÑA, JAUME

16

BARCELÓ GRIMALT, PERE

17

BARCELÓ LLULL, MARÍA

18

BARCELÓ ROMERO, JOAN

19

BAUZÁ MEDINA, LLUC

20

BECEIRO ZAMBRANA, MARGALIDA

21

BENEJAM GOÑALONS, JAUME

22

BENNÁSAR BERNAL, LUCÍA

23

BERMEJO CAÑAS, PAULA

24

BIBILONI MESQUIDA, FRANCISCA MARIA

25

BONET LLADÓ, JOAN

26

BORRÀS CASSOL, NOA

27

BUELGA SALAMANCA, PAULA XIAN

28

BUJOSA TOMAS, LLUCIA

29

BURGUERA MAS, CARMEN

30

CALDENTEY FERRER, PAULA

31

CALDENTEY LLULL, BLAI

32

CALVÓ BISBAL, JÚLIA

33

CAMPOMAR PONS, ELISENDA

34

CAMPS JUANEDA, MAR

35

CAMPS SÁNCHEZ, IRUNE

36

CANO CASTRO, AINA

37

CANO ESTÉVEZ, NATALIA

38

CAÑELLAS FULLANA, MARC

39

CAPÓ TOUS, MARINA

40

CARDELL MOLL, JAN

41

CARDENAS DELGADO, AARON

42

CARPINTERO BAY, SONIA

43

CARRASCO AYALA, JESUS

44

CARRIÓ THOMÁS, MARTA

45

CAZORLA ADROVER, MARIA MARGALIDA

46

CERDÀ BENITO, CLARA

47

CERDÀ TORRANDELL, TERESA

48

CIFUENTES AMENGUAL, ANDRÉS

49

CIUMPUERU, DARIUS MARIAN

50

CLAPÉS CABRER, NÚRIA

51

CLAR BONET, MARINA

52

COBOS BRUNET, LLORENÇ

53

COLL GONZÁLEZ, GLORIA

54

COLOM OLIVER, EMMA QIAN

55

CORTÉS MORRO, JAUME

56

COSTA AZQUETA, LUCÍA

57

COSTA PIMÀS, LADISLAU

58

COSTA ROSSELLÓ, CLAUDIA

59

CRÉMER CUART, PABLO

60

CUADROS JUAN, ENRIC

61

DUEÑAS FEUERBACH, BRUNO

62

ECHEVARRÍA RAMIS, BLANCA

63

ESTARAS HERRERA, LUCIA

64

ESTARELLAS PARETS, LLUCIA

65

ESTELRICH TORRES, MARIA

66

EULOGIO ÁLVAREZ, ADRIANA

67

FEBRER GONZÁLEZ, MARC

68

FÉLIX JAUME, PEDRO

69

FEMENIA CRESPÍ, GUILLEM

70

FERNÁNDEZ CARA, AUGUSTO JOSÉ

71

FERNÁNDEZ CIFRE, JAVIER

72

FERNÁNDEZ DE GAMBOA BARCELÓ, ARNAU

73

FERRÁ GUILLOT, PAULA

74

FERRER MARCE, NOELIA

75

FERRER NOGUERA, MARINA

76

FERRER OLIVER, ÀLEX

77

FERRER TORRES, PAULA

78

FLORES SIMONET, NEUS

79

FLORIT BOSCH, JORDI

80

FLORIT TORRICO, MARIA DEL MAR

81

FRANCISCO BROCAL, MAR

82

FRONTERA SUREDA, CARLOS

83

FULLANA RIUDAVETS, JOSEP

84

FUSTER PAZOS, MARIA

85

GALMÉS GALMÉS, TONINA

86

GÁLVEZ POU, MARÍA

87

GAMUNDÍ GARCIA, PAU

88

GARCIA FELIPE, ALMUDENA

89

GARCÍA LÓPEZ, CARLA

90

GARCIAS TRULLOLS, AINA

91

GARRIDO MARTÍNEZ, CARLA

92

GELABERT BOYERO, MARC

93

GOMILA SANCHEZ, CARLOTA

94

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ALBA

95

GONZÁLEZ MOTA, NURIA

96

GONZÁLEZ PLAZAS, ALEJANDRA

97

GROIZARD BURGES, HELENA

98

GUTIÉRREZ TRABALÓN, LUCAS

99

HAMADE HAIDOURA, JANA

100

ICART ANDREU, ADRIÀ

101

IRAGO MONTAÑA, LLUIS

102

ISERLAND CÁNOVAS, ALBA SOLEDAD

103

ISERN SITJAR, ALBERT

104

IVANOVA, ROKSANA ROSENOVA

105

JAUME BATLE, MIQUEL

106

JIANG LI, ZHUO RAN

107

JIN WANG, YUN

108

JUAN BUDIA, LAIA

109

JULIÀ MULET, MIQUEL ÀNGEL

110

KUPRIYENKO CHUPAIDA, ANASTASIA

111

LAVADO GARCÍA, ARACELI

112

LAVEGLIA PICK, LUNA

113

LLITERAS VILLANUEVA, JAIME

114

LLOMPART AMENGUAL, TOMEU

115

LLUCH BONNÍN, JAIME

116

LÓPEZ ANGULO, ÁNGEL

117

LOPEZ MAYANS, HUGO

118

LÓPEZ MUNAR, SERGI

119

LÓPEZ TORRES, CLAUDIA

120

LUQUE FLORIDO, NADIA

121

MAIRATA LLABRÉS, CLARA

122

MALCSINER, LILLY PAULINA

123

MARI JUAN, JAIME

124

MARÍ RIBAS, MIGUEL ÁNGEL

125

MARIN MARI, BEATRIZ

126

MARIN MATEU, AINA

127

MARQUET MOLL, JULIA

128

MARTÍN FUSTER, LLUC

129

MARTÍNEZ GOMIS, LUCÍA

130

MARTÍNEZ GOMIS, PILAR

131

MARTINEZ LLULL, MARTA

132

MARTINEZ LOPEZ, ANDREA

133

MARTORELL FERRER, BARTOMEU

134

MARTORELL RIGO, LAURA

135

MAS VIVAS, ALEX

136

MAYRATA TUGORES, MARINA

137

MESQUIDA MARTÍNEZ, JOAN

138

MESQUIDA OLIVER, MARIA MAGDALENA

139

MESQUIDA REBASSA, ELENA

140

MIRANDA GARCIA, ALICIA

141

MOLINA RIBOT, EUGENIA

142

MONTANÉ AVELLÁ, ALEJANDRA IRENE

143

MORELL MIR, GUILLERMO

144

MORENO BLANCO, MARINA

145

MOYÁ PEDREGOSA, PABLO NICOLÁS

146

MUNTANER ALOMAR, ISABEL- MARIA

147

MUÑOZ ORDOÑEZ, JUSTIN ISAAC

148

NAVÍO PÉREZ, MARTINA

149

OLIVER CONTESTÍ, ÁGUEDA

150

OLIVER ESPINOSA, MARIA DE LA PAU

151

OSTROVSKY BORRÁS, KATIA

152

OTEO VILALTA, IGNACIO

153

PALACIOS VAN GORCOM, BEATRIZ

154

PARRA POMAR, MARINA

155

PASANTINO VIVA, DENNIS

156

PASCUAL PASCUAL, FRANCINA

157

PASCUAL PUJADAS, MARGALIDA

158

PERELLÓ REBASSA, MIREIA

159

PERETE GONZÁLEZ, LUCIA

160

PLOMER CAPÓ, MARGALIDA

161

POMARES PARPAL, PAULA FRANCESCA

162

PONS CALERO, ELENA

163

PONS DE DIOS, JULEN

164

PONS SERRA, RUBÉN

165

PONS SUCARRATS, GERARD

166

PORTER VICENS, ALBERT

167

POZO FONT, MIQUEL

168

PRATS MOLINO, SERGI

169

PRATS ORVAY, MARIA

170

PUERTO CORTES, ANDREU

171

RAMÓN GOMILA, ANTONIO

172

RAMOS AGUILÓ, ANA

173

RECIO TUGORES, ESPERANÇA

174

REMON SERVERA, CELIA

175

RIBAS DURÁN, AINA

176

RIERA VIDAL, JAVIER

177

RIGO FIOL, LAURA MARÍA

178

RIPOLL CARRION, LAURA

179

RIPOLL SALVÁ, MARÍA

180

RIUDAVETS RIERA, AINA

181

ROMERO VIDAL, ANA

182

ROSSELLÓ HERRERA, PAULA

183

RUBIO COMINO, MARIO

184

RUBIO OLIVER, CARLA

185

SALADO MUÑOZ, LUCÍA

186

SALAS VILLAJOS, PAULA

187

SALVÀ MAYER, BERNAT

188

SALVATIERRA ROMERO, DIEGO JERONI

189

SÁNCHEZ ALBERTÍ, JUAN

190

SANCHEZ CANYELLES, ANTONI ELIAS

191

SÁNCHEZ-MONGE MONTANÉ, ÀNGELA

192

SANS CARREÑO, MARTA

193

SEGUÍ PONS, ANGELA

194

SEGUÍ SOBERATS, JAUME

195

SERRA BRUGUES, LLUNA

196

SERRA ROSALES, MARIA

197

SINTES PINEDA, MARC

198

SORIANO TORRES, HUGO

199

STANTCHEV RAEV, VASIL IVANOV

200

TADEO SCOTT, PAULINA IWONA

201

TÁRTALO VAQUER, MARTA

202

TECHERA SIENRA, NAHUEL

203

THOMAS FORNÉ, DIVINA

204

TOMÁS HUGUET, LAURA

205

TOMÁS HUGUET, MARTA

206

TORRENS MAURA, MIQUEL

207

TORRES THÜSH, PAULA

208

TORRES VALVERDE, LAIA

209

TUTZO VALLS, JORDI

210

VADELL SERRA, FRANCINA

211

VALERO CABRERA, LUISA

212

VALLS SABATER, VIOLETA

213

VAN-WIERINGEN MASSANET, DANIELA

214

VARELA CRESPO, LUCÍA

215

VÁZQUEZ ALOY, LUCÍA

216

VERA PALACIO, NURIA

217

VERDERA PIQUE, JUDITH

218

VIANA CUNILL, NOELIA

219

VIDAL CAÑELLAS, MARINA

220

VIDAL RODRIGUEZ, LUCIA

221

VIVES GÓMEZ, SOFÍA

222

YANG, MARINA

223

ZHUO, JIAYING

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 de setembre de 2023

El conseller d'Educació i Universitats ​​​​​​​Antoni Vera Alemany