Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 605695
Aprovació definitiva relativa a la concessió d’ajudes de concessió per a centres educatius públics i associacions de mares i pares d’alumnes (AMIPA) del municipi de Santa Eulària des Riu per a la realització d’activitats culturals, esportives i/o mediambientals durant el curs 2022/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de setembre de 2023, entre altres va acordar, per unanimitat dels membres presents, aprovar la següent llista definitiva de concessió d'ajudes per a centres educatius públics i associacions  de mares i pares d'alumnes (AMIPA) del municipi de Santa Eulària des Riu per a la realització d'activitats culturals, esportives  i/o mediambientals durant el curs 2022/2023:

1.- Ajudes concedides definitives:

ENTITAT

NIF

IMPORT

CEIP SANT CIRIAC

S0718200I

3.000,00 €

CEIP SANTA GERTRUDIS

S0718195A

2.479,32 €

CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS

S0718089F

1.549,58 €

CEIP S'OLIVERA

S0700052D

3.000,00 €

CEIP ES PUIG D'EN VALLS

S0718163I

3.000,00 €

CEIP SANTA EULÀRIA

S0718035I

2.892,54 €

IES XARC

Q0768061D

3.000,00 €

IES QUARTÓ DEL REI

Q0700689C

3.000,00 €

APIMA SANT CIRIAC

G07221021

500,00 €

APIMA CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS

G07493125

500,00 €

AMIPA CEIP S'OLIVERA

G57382178

500,00 €

TOTAL:

23.421,44 €

2.- Ajudes denegades definitives:

ENTITAT

NIF

DEFIECIÈNCIES

CEIP SANT CARLES

Q0768256J

INCUMPLIMENT DE L'ART 6.1

CEIP VÉNDA D'ARABÍ

S0700055G

INCUMPLIMENT DE L'ART 6.1

CIFP CAN MARINES

Q0700691I

INCUMPLIMENT DE L'ART 6.1

APIMA SANT CARLES

G07193089

INCUMPLIMENT DE L'ART 6.1

APIMA CEIP PUIG D'EN VALLS

G07202138

INCUMPLIMENT DE L'ART 6.1

 

Signat digitalment (25 de setembre de 2023)

L'alcaldessa (María del Carmen Ferrer Torres)