Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 22/2023, de 22 de setembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es confereix a les conselleries l’exercici del protectorat de les fundacions en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 8980 - Pàgines 47640-47641

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic per subministre de recàrrega elèctrica en punts de recàrrega municipals

    Número d'edicte 8982 - Pàgines 47642-47645

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Modificació de la plantilla de personal del Pressupost de l’Ajuntament de 2023 i pel que es modifiquen les condicions laborals i retributives de la plaça de consergeria del CEIP Bartomeu Ordinas

    Número d'edicte 8981 - Pàgines 47646-47647

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de l’acord de derogació de l'Ordenança Municipal de regulació de l’alcohol a la ciutat d’Eivissa

    Número d'edicte 8920 - Pàgina 47648

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva expedient de modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris 3/23

    Número d'edicte 8934 - Pàgina 47649

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expedient 40-2023 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

    Número d'edicte 8999 - Pàgina 47650

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Acord del Ple de data 7 de setembre de 2023 de l'Ajuntament de sa Pobla per la qual s'aprova definitivament expedient de modificació de l'Ordenança municipal de Bon Govern, Civisme i Convivència Ciutadana

    Número d'edicte 8938 - Pàgina 47651