Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 566470
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 7 d'agost de 2023 es va publicar la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es va fer pública la llista de llocs vacants oferts a l'efecte de sol·licitar destinació (BOIB núm. 110, de 8 d'agost de 2023).

2. En data 2 de setembre de 2023 (BOIB núm. 122) es va publicar la Resolució que modifica la Resolució de 7 d'agost de 2023 per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

3. La senyora Antonia Pardo Prats i la senyora Elena Barroso Stockman han presentat la documentació i la sol·licitud de destinació i han renunciat a la resta del termini atorgat a l'efecte.

4. Després de que les persones aspirants aprovades hagin presentat els documents i la sol·licitud de destinació, han de ser nomenades personal funcionari de carrera del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma.

4. El Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm.41, de 5 d'abril).

5. El Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les lles Balears.

7. El Decret 9/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

8. L'article 5.2 de l'annex del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

9.La base 14 de la Resolució de 5 de març de 2019, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per Acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Nomenar personal funcionari de carrera del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les persones següents:

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR MALLORCA TORN LLIURE

DNI

Llinatges, nom

Total

Posició

***8529*

MARIN ROCA, JOSE LUIS

85

1

***1818*

BERMUDEZ MANTERO, MARIA JOSE

82,14

2

***3423*

MASSUTÍ PASCUAL, MARIA DOLORES

81,59

3

***9476*

MORAGUES FIGUEROLA, MARIA ANTONI

80,72

4

***1260*

SALOM SIQUIER, MARGARITA

79,28

5

***7454*

ARBONA PEREZ, MARTA

76,1

6

***4510*

FERNANDEZ JIMENEZ, ROCIO

76,09

7

***2240*

AMENGUAL VAQUER, MARIA

74,74

8

***2158*

TOMÁS NAVARRO, ESTEVE

73,5

9

***9499*

POMAR FORTEZA, EVA MARIA

73,33

10

***1384*

ONIEVA OÑATE, VÍCTOR DAVID

72,92

11

***6433*

CARRIO MARTINEZ, JUAN

72,64

12

***2898*

SASTRE REYNES, CATALINA

72,49

13

***2324*

AGENJO RUIZ, MARIA LOURDES

72,45

14

***1940*

FERNANDEZ VEGA, LORENA

71,6

15

***8220*

CAMPOY ESPINOSA, Mª ESCARLATA

71,49

16

***0914*

LOPEZ VILLATE, MARIA JOSE

71,48

17

***1416*

GELABERT BENESTAR, ANTONIO MIGUE

71,09

18

***2240*

PEREZ SERVERA, PEDRO

70,74

19

***2384*

SERVERA MORA, MAGDALA

70,4

20

***7709*

MONSERRAT GELABERT, ANDRÉS

70,23

21

***2412*

PARES SANCHO, FRANCISCA

69,73

22

***9573*

FRANCO VELAZQUEZ, JOAQUIN

69,67

23

***3715*

GENOVART ROSSELLO, MARIA JOSE

69,5

24

***1569*

JOY ALBERTI, MARIA ROSA

69,09

25

***0099*

PAZOS ARCINIEGA, SARA MARIA

68,9

26

***1338*

VALENZUELA AGUSTIN, IDOYA

68,81

27

***7352*

PAGAN GALAN, ANTONIO

68,76

28

***0653*

GALVEZ SANCHEZ, MARTA MARIA

68,73

29

***4976*

SALVA GOMEZ, CARLES

68,51

30

***5957*

REYNES FORNES, MARTA

68,13

31

***3865*

LLABRÉS RIBOT, MARIA CONSUELO

67,49

32

***2230*

BOUGAOUA RAMIREZ, NORA

67,32

33

***6656*

RIBAS CONRADO, MARIA MAGDALENA

67,2

34

***7464*

ENSEÑAT NIETO, ALEJANDRO

67,2

35

***2002*

RINCON GALMES, MARIA DEL MAR

67,14

36

***2837*

FORTEZA PALMER, Mª MAGDALENA

67,04

37

***8745*

TABERNER BALLESTER, MARIA

66,95

38

***8204*

MARTIN SANCHEZ, ROSANA BEATRIZ

66,95

39

***6188*

ROSENDE MUSTILLO, MARIA EMILIA

66,75

40

***9630*

RUBI TOMAS, JULIA

66,59

41

***7595*

ALONSO PONS, CAROLINA

66,4

42

***0129*

SANCHEZ MARTINEZ, VERONICA

66,39

43

***8907*

G DE LA BANDERA, CRISTINA

66,36

44

***1618*

GOMILA SARD, MARGARITA

66,34

45

***6601*

BIEDMA MARIN, VANESSA

66,31

46

***7742*

CARMONA ROBERT, LAURA

66,11

47

***3540*

FITO DÄHNE, CLAUDIA ANTONIA

65,92

48

***8401*

FLORES SANCENON, IGNACIO

65,72

49

***6831*

PEDROL CAÑELLAS, VIRGINIA

65,63

50

***0093*

COLL CAPO, MARIA TERESA

65,2

51

***5281*

CAMPINS PEREYRA, ANTONIA

64,84

52

***4132*

ABREU BONNIN, CLARA

64,76

53

***5087*

LEANDRO MARTIN, MIRIAM

64,75

54

***8009*

NÚÑEZ MARÍ, VIRGÍNIA

64,59

55

***0788*

BONILLA COLL, VANESSA

64,36

56

***0186*

OLIVER AGUILÓ, MARIA

64,19

57

***9939*

SIMONET SALA, MARIA VICTORIA

64,1

58

***1836*

GUTIERREZ GRANADO, ANA

63,92

59

***0875*

CRUZ LOZANO, SERGIO

63,72

60

***8156*

PUIGCERCOS GUTIERREZ, ESTHER

63,6

61

***3761*

GARCIA GONZALEZ, ALVARO

63,3

62

***6279*

BARCELO PICORELLI, NEUS

63,23

63

***0637*

REYNES TRIAS, ROSA MARIA

63,1

64

***0880*

SÁNCHEZ COLLADOS, RAQUEL

63,02

65

***0927*

RINCON OTERO, SUSANA

62,96

66

***4906*

AYUSO VICENS, CECILIA

62,9

67

***2130*

PICO MARIMON, CRISTINA

62,81

68

***2600*

GARCÍA DYER, ESTEFANÍA

62,76

69

***6973*

MESQUIDA ESTEVA, BERNARDO DAVID

62,66

70

***4960*

TAULER MARIMÓN, MARGARITA

62,65

71

***6476*

MULET PERELLO, MARIA ROSA

62,59

72

***8705*

GRACIA MORENO, FRANCISCO MIGUEL

62,34

73

***2290*

VIVES RIERA, CÀNDIDA

61,54

74

***4940*

MORENO ORTEGA, BEATRIZ

61,46

75

***6001*

PAREDES ALOU, YOLANDA

61,17

76

***8336*

GUTIÉRREZ MALAGÓN, MARIA DEL CAR

60,74

77

***6864*

RUIZ RIVERA, MARIA DEL CARMEN

60,73

78

***9997*

CASADO LOPEZ, YOLANDA

60,42

79

***0636*

MARQUES ESTADES, MARIA

59,55

80

***1223*

SASTRE SERRA, SEBASTIÀ

59,48

81

***5367*

GIL SANCHEZ, ROSA MARIA

59,2

82

***2790*

PUIG MONSERRAT, MARIA DEL MAR

59,17

83

***7119*

TUR LOPEZ, MARIA

58,84

84

***9459*

ALOMAR SALVA, ESPERANZA

58,81

85

***1615*

PARDO PRATS, ANTONIA

58,81

86

***9749*

BARROSO STOCKMANN, ELENA

58,75

87

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR MALLORCA RESERVA PERSONES AMB DISCAPACITAT

DNI

Llinatges, nom

Total

Posició

***2855*

MARTIN CARRASCO, ALICIA MARGARIT

69,28

1

***9584*

RIOS ORPI, CELIA

67,95

2

***2082*

FLAQUER FEBRER, NICOLAS

62,79

3

***5495*

VIDAL LARA, BERNARDO

60,42

4

***8160*

CALAFELL MASSANET, JAIME

59,31

5

***4550*

CERDA GENER, ISMAEL

55

6

***8139*

MATES BENNÀSSER, VICENÇ

52,73

7

***3077*

GOMEZ BETETA, SONIA

51,79

8

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR MALLORCA PROMOCIÓ INTERNA VERTICAL

DNI

Llinatges, nom

Total

Posició

***3592*

ROIG TERUEL, JOSEFINA CARMEN

66,41

1

***5881*

LLORET GARCIA, M. ANGELES

60,97

2

***0813*

PARMA SANCHEZ, JOSE MIGUEL

60,52

3

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR MENORCA TORN LLIURE

DNI

Llinatges, nom

Total

Posició

***3578*

CAMPS EXTREMERA, MARGARITA

76,23

1

***0032*

PONS MACHADO, JOAQUIN

70,96

2

***8413*

SANCHEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA

63,95

3

***9991*

SANCHEZ CALVACHE, MARIA FERNANDA

60,89

4

***9639*

SASTRE FLORIT, CATALINA

58,8

5

***3276*

DEL RIO MIRANDA, RAQUEL

56,31

6

***4145*

SANCHEZ DE LA RUA, JULIA

55,97

7

***4164*

JANER ROTGER, MARIA

55,06

8

***1050*

MARTÍ HERNÁNDEZ, ALEXIA

49,45

9

OPOSICIONS 2019. COS AUXLIAR EIVISSA TORN LLIURE

DNI

Llinatges, nom

Total

Posició

***5197*

RIERA COLOMAR, CARMEN

73,53

1

***5593*

SANCHEZ MARTINEZ, LORENA

67,76

2

***5209*

MARI GUASCH, MONICA

66,95

3

***4795*

MARTINEZ TORRES, CRISTINA

65,74

4

***2482*

BLESA LÓPEZ, MARIA DESAMPARADOS

64,6

5

***5834*

MARÍ DELL'OLMO, ANNA

62,69

6

***5907*

VALDÉS CARDONA, PABLO

62,66

7

***5032*

PEREZ MOLINA, EVA ANGELA

61,98

8

***3752*

PIERA ROMERO, VICENTA

60,22

9

***5420*

CÍVICO MONTES, CARMEN

59,38

10

***5588*

ALVAREZ RIBAS, VANESSA

59,33

11

***5335*

FERNANDEZ GORDILLO, SONIA

56,93

12

***5174*

SERRANO RODADO, MARTINA

53,07

13

***5266*

RAMON RIBAS, ANTONIA

52,38

14

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR EIVISSA PROMOCIÓ INTERNA VERTICAL

DNI

Llinatges, nom

Total

Posició

***2053*

JIMENEZ SOLANES, ENRIQUE

60,39

1

OPOSICIONS 2019. COS AUXILIAR FORMENTERA TORN LLIURE

DNI

Llinatges, nom

Total

Posició

***4883*

REVILLA SOLER, ALBA

63,48

1

2. Adjudicar els llocs de treball, d'acord amb el que s'indica en l'annex d'aquesta Resolució, a les persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb la seva petició efectuada i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

3. La presa de possessió s'ha d'efectuar en la conselleria corresponent, en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si du a terme cap activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la presa de possessió, perquè l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

4. Un cop publicat el nomenament, per adquirir la condició de funcionari de carrera s'ha d'efectuar el jurament o la promesa d'acatar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'ordenament vigent i prendre possessió en el termini reglamentari.

5. El personal funcionari que obtingui destinació definitiva no pot participar en els procediments de provisió de llocs de treball durant un termini mínim de dos anys, comptador a partir del dia en què prengui possessió del lloc de treball, de conformitat amb l'art. 3.7 del Decret 33/1994.

Tampoc no pot participar, durant el període d'un any, en les convocatòries per atorgar comissions de serveis, excepte si ha hagut una primera convocatòria de la comissió de serveis corresponent a un lloc de prefectura orgànica que hagi quedat deserta per no haver-hi funcionaris de carrera que compleixin els requisits establerts.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes, comptador a partir del següent a la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptador a partir del següent a la publicació de la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 (Signat electrònicament: 7 de setembre de 2023)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens

Documents adjunts