Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Informació pública sobre Projecte d’actualització del Pla de restauració, Projecte d’explotació i Estudi d’impacte ambiental de la pedrera Ses Praderes (núm. 461), que forma part de la parcel·la 7 del polígon 51 de Llucmajor

    Número de registre 7465 - Pàgina 42258

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 16 de febrer de 2023 mitjançant la qual es publica la caducitat de l’autorització de nova plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears de la parcel·la 133 del polígon 15 de Manacor

    Número de registre 7714 - Pàgina 42259

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 29 de juny de 2023 mitjançant la qual es publica la dissolució i cancel·lació de la Societat Agrària de Transformació SON BECO, núm. BA_108

    Número de registre 7715 - Pàgina 42260

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 24 de maig de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 7716 - Pàgina 42261

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 29 de maig de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 7717 - Pàgina 42262

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 20 de juliol de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 7718 - Pàgina 42263

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 31 de maig de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 7719 - Pàgina 42264

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 31 de maig de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 7720 - Pàgina 42265

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Valldemossa corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7592 - Pàgines 42266-42267

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Valldemossa corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7593 - Pàgines 42268-42269

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Son Servera corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7594 - Pàgines 42270-42271

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Son Servera corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7595 - Pàgines 42272-42273

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Sóller corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7596 - Pàgines 42274-42275

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sóller corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7597 - Pàgines 42276-42277

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Sineu corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7598 - Pàgines 42278-42279

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sencelles corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7601 - Pàgines 42280-42281

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Selva corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7603 - Pàgines 42282-42283

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Selva corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7604 - Pàgines 42284-42285

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Santanyí corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7605 - Pàgines 42286-42287

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Santanyí corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7606 - Pàgines 42288-42289

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7607 - Pàgines 42290-42291

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7608 - Pàgines 42292-42293

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Santa Margalida corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7609 - Pàgines 42294-42295

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Santa Margalida corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7610 - Pàgines 42296-42297

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Santa Eugènia corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7611 - Pàgines 42298-42299

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Santa Eugènia corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7612 - Pàgines 42300-42301

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7613 - Pàgines 42302-42303

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Sant Joan corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7614 - Pàgines 42304-42305

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sant Joan corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7615 - Pàgines 42306-42307

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Sa Pobla corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7616 - Pàgines 42308-42309

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sa Pobla corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7617 - Pàgines 42310-42311

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Puigpunyent corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7618 - Pàgines 42312-42313

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Puigpunyent corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7620 - Pàgines 42314-42315

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Porreres corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7622 - Pàgines 42316-42317

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Porreres corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7624 - Pàgines 42318-42319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Pollença corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7625 - Pàgines 42320-42321

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Pollença corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7626 - Pàgines 42322-42323

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Petra corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7627 - Pàgines 42324-42325

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Petra corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7628 - Pàgines 42326-42327

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats econòmiques i de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7629 - Pàgines 42328-42329

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Muro corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7630 - Pàgines 42330-42331

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Muro corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7631 - Pàgines 42332-42333

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Montuïri corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7632 - Pàgines 42334-42335

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Montuïri corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7634 - Pàgines 42336-42337

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7635 - Pàgines 42338-42339

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2023

    Número de registre 7636 - Pàgines 42340-42341

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Maria de la Salut corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7637 - Pàgines 42342-42343

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Maria de la Salut corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7638 - Pàgines 42344-42345

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Mancor de la Vall corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7639 - Pàgines 42346-42347

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Mancor de la Vall corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7640 - Pàgines 42348-42349

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Manacor corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7642 - Pàgines 42350-42351

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Manacor corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7643 - Pàgines 42352-42353

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Llucmajor corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7644 - Pàgines 42354-42355

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Llucmajor corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7645 - Pàgines 42356-42357

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Llubí corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7646 - Pàgines 42358-42359

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Llubí corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7647 - Pàgines 42360-42361

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Lloseta corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7648 - Pàgines 42362-42363

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Lloseta corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7649 - Pàgines 42364-42365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7650 - Pàgines 42366-42367

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7651 - Pàgines 42368-42369

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament d’Inca corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7652 - Pàgines 42370-42371

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Fornalutx corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7653 - Pàgines 42372-42373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Fornalutx corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7654 - Pàgines 42374-42375

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Felanitx corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7655 - Pàgines 42376-42377

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Felanitx corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7656 - Pàgines 42378-42379

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament d’Estellencs corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7657 - Pàgines 42380-42381

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament d’Estellencs corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7658 - Pàgines 42382-42383

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament d’Esporles corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7659 - Pàgines 42384-42385

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament d’Esporles corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7661 - Pàgines 42386-42387

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament d’Escorca corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7662 - Pàgines 42388-42389

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament d’Escorca corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7663 - Pàgines 42390-42391

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Deià corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7664 - Pàgines 42392-42393

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Deià corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7665 - Pàgines 42394-42395

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Costitx corresponents a l’exercici 2023

    Número de registre 7666 - Pàgines 42396-42397

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Costitx corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7667 - Pàgines 42398-42399

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Consell corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7668 - Pàgines 42400-42401

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Consell corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7669 - Pàgines 42402-42403

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Capdepera corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7670 - Pàgines 42404-42405

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Campos corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7671 - Pàgines 42406-42407

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Campos corresponents a l’exercici 2023

    Número de registre 7672 - Pàgines 42408-42409

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Campanet corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7673 - Pàgines 42410-42411

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Campanet corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7674 - Pàgines 42412-42413

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Bunyola corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7675 - Pàgines 42414-42415

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Bunyola corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7676 - Pàgines 42416-42417

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Búger corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7677 - Pàgines 42418-42419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Búger corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7678 - Pàgines 42420-42421

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Binissalem corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7679 - Pàgines 42422-42423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Binissalem corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7680 - Pàgines 42424-42425

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Banyalbufar corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7681 - Pàgines 42426-42427

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Banyalbufar corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7682 - Pàgines 42428-42429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles i de l’impost sobre activitats econòmiques de l’Ajuntament d’Artà corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7683 - Pàgines 42430-42431

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament d’Ariany corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7684 - Pàgines 42432-42433

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament d’Ariany corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7685 - Pàgines 42434-42435

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament d’Andratx corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7687 - Pàgines 42436-42437

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament d’Andratx corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7688 - Pàgines 42438-42439

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament d’Algaida corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7689 - Pàgines 42440-42441

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament d’Algaida corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7690 - Pàgines 42442-42443

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament d’Alcúdia corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7691 - Pàgines 42444-42445

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament d’Alaró corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7693 - Pàgines 42446-42447

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament d’Alaró corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7694 - Pàgines 42448-42449

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7590 - Pàgines 42450-42451

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7591 - Pàgines 42452-42453

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sineu corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 7599 - Pàgines 42454-42455

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Sencelles corresponents a l’exercici de 2023

    Número de registre 7600 - Pàgines 42456-42457

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ajuda, R9 de data 21 de juny de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de l’agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 7697 - Pàgines 42458-42462

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R12 de data 7 de juny de 2023, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1, per l’ any 2020

    Número de registre 7701 - Pàgines 42463-42466

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES-1 de data 5 de juliol de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria d’una ajuda temporal excepcional a les persones titulars d’explotacions del sector porcí i de producció de patata especialment afectades per les repercussions de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, en el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), per a l’exercici 2023

    Número de registre 7699 - Pàgines 42467-42470

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R12 de data 7 de juny de 2023, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1, per l’ any 2020

    Número de registre 7700 - Pàgines 42471-42474

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l'aprovació per acord de Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en data 31 de juliol de 2023 de les bases i la convocatòria dels Premis Vuit d'Agost, any 2023

    Número de registre 7633 - Pàgines 42475-42476

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de concessió de les subvencions dirigides a associacions d’immigrants, cases regionals i altres associacions sense ànim de lucre, per a l’any 2023, a l’illa de Formentera, per portar a terme programes i actuacions que afavoreixin l’acolliment i la integració de les persones immigrades

    Número de registre 7721 - Pàgina 42477

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa per prestació de serveis i realització d'activitats en les instal·lacions esportives municipals

    Número de registre 7743 - Pàgina 42478

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Compte general 2022

    Número de registre 7739 - Pàgina 42479

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial Pla de gestió sostenible de l'aigua i d'emergència per sequera a Ciutadella de Menorca

    Número de registre 7727 - Pàgina 42480

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte de l'Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Ferreries en sessió ordinària de 27 de juliol de 2023, punt 20 de l'ordre del dia, pel qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament d'activitats culturals durant l'any 2023 (expedient E0559/2023/1)

    Número de registre 7746 - Pàgina 42481

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte de l'Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Ferreries en sessió ordinària de 27 de juliol de 2023, punt 18 de l'ordre del dia, pel qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament d'activitats pròpies de l’àmbit social durant l'any 2023 (expedient E0559/2023/2)

    Número de registre 7747 - Pàgina 42482

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte de l'Acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Ferreries en sessió ordinària de 27 de juliol de 2023, punt 15 de l'ordre del dia, pel qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament d'activitats esportives durant l'any 2023 (expedient E0559/2023/3)

    Número de registre 7748 - Pàgina 42483

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Providència d’emplaçament judicial. Procediment Abreujat núm. 707/2023 Jutjat contenciós administratiu nº 1

    Número de registre 7731 - Pàgina 42484

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Anunci de modificacions en el padró fiscal corresponent a la Taxa de Recollida, Transport, Tractament i Eliminació de Residus Sòlids Urbans de l'exercici 2023

    Número de registre 7586 - Pàgina 42485

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Publicació inicial expedient 21/2023 suplement de crèdit

    Número de registre 7619 - Pàgina 42486

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 09/2023

    Número de registre 7723 - Pàgina 42487