Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de les bases d’execució del pressupost general de 2023

    Número d'edicte 7706 - Pàgina 42019

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit pressupostari 10-2023, crèdit extraordinari

    Número d'edicte 7711 - Pàgina 42020

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost del 2023 de l'Ajuntament d'Inca

    Número d'edicte 7686 - Pàgines 42021-42047

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit

    Número d'edicte 7705 - Pàgina 42048