Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 1/2023 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de l’exercici 2023, per crèdit extraordinari (CE01/2023) i suplement de crèdit (SUP01/2023)

    Número d'edicte 4629 - Pàgina 27026

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva del Reglament de les colònies felines

    Número d'edicte 4580 - Pàgines 27027-27033

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Aprovació definitiva Compte General 2022

    Número d'edicte 4579 - Pàgina 27034