Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 301087
Aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per Acord del Ple de l'Ajuntament de data 30 de març de 2023, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació a l'obligació d'aprovar amb caràcter previ a la convocatòria un Pla Estratègic de Subvencions. Es fa pública la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2023.

Primer. Modificació a l'alta de línies:

DESTINATARI

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIONS

OBJECTIUS I EFECTES

IMPORT

PERÍODE

FINANÇAMENT

Sociedad Deportiva Portmany

010-3410-489001

Conveni amb la Sociedad Deportiva Portmany

Col·laboració en la gestió de la instal·lació esportiva Camp de Futbol de Sant Antoni de Portmany.

14.000,00

2023

Fons propis

Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (ADDIF)

010-3410-489006

Conveni amb l'Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (ADDIF)

Promocionar la pràctica de l'esport entre persones discapacitades

5.000,00

2023

Fons propis

 

Sant Antoni de Portmany, 3 de maig de 2023

L'alcalde Marcos Serra Colomar