Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 242014
Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publica el Conveni en matèria de gestió electoral entre el Ministeri de l'Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 5 de desembre de 2022, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, va aprovar l'autorització del Conveni en matèria de gestió electoral entre el Ministeri de l'Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i ordenà a l'òrgan instructor del procediment que, un cop signat el conveni, es publiqués en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El 4 d'abril de 2023 se subscriu el Conveni en matèria de gestió electoral entre el Ministeri de l'Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El 4 d'abril de 2023 es rep, adjunt a la comunicació del Ministeri d'Interior, un exemplar original signat del Conveni en matèria de gestió electoral entre el Ministeri de l'Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En compliment de l'article 48.8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i de l'Acord del Consell de Govern de 5 de desembre,

Resolc

Únic. Ordenar la publicació del Conveni en matèria de gestió electoral entre el Ministeri de l'Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el text del qual constitueix l'annex d'aquesta Resolució.

 

Palma, 5 d'abril de 2023

El secretari general Benito Pròsper Gutièrrez

Documents adjunts