Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

    • AJUNTAMENT DE SES SALINES

      • Aprovació definitiva expedient 10/2023 suplement de crèdit, 11/2023 crèdit extraordinari i 12/2023 crèdit extraordinari

        Número d'edicte 3112 - Pàgina 19012