Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 241093
Aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per Acord del Ple de l'Ajuntament de data 30 de març de 2023, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació a l'obligació d'aprovar amb caràcter previ a la convocatòria un Pla Estratègic de Subvencions. Es fa pública la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2023.

Primer. Modificació a l'alta de línies:

DESTINATARI

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIONS

OBJECTIUS I EFECTES

IMPORT

PERÍODE

FINANÇAMENT

Associació Cinematogràfica d'Eivissa

005-3300-489000

Associació Cinematogràfica d'Eivissa

L'entitat neix amb l' objectiu de promoure el cinema local, nacional i internacional en l'illa d'Eivissa. Per tant, el Festival d'Ibicine li dona al municipi aquesta visibilitat cultural que es pretén aconseguir i un nou model de turisme cinematogràfic.

20.000,00

2023

Fons propis

 

Sant Antoni de Portmany, 4 d'abril de 2023

L'alcalde Marcos Serra Colomar