Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 131840
Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, per la qual s’inscriu en el Registre d’Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears a l’Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera d’Amics Apicultors d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En aplicació del Decret 42/2021, d'11 d'octubre, pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l'àmbit de les Illes Balears, i específicament l'article 6, que estableix el procediment pel seu reconeixement, el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, dictà el 13 de febrer de 2023, una Resolució en els següents termes:

Inscriure a l'Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera d'Amics Apicultors d'Eivissa, amb NIF  G 09717992, en el Registre d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears amb el codi ES 04000061 i a l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa per a l'activitat apícola.

Aprovar el Programa Sanitari Comú de l'Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera d'Amics Apicultors d'Eivissa.

 

Palma, (signat electrònicament: 20 de febrer de 2023)

El director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural Fernando Fernàndez Such