Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 131229
Proposta de resolució del director general d’Esports per la qual es fa públic el llistat de beneficiaris de l’ajut rebut del Consejo Superior de Deportes per als desplaçaments a la península dels equips i esportistes insulars, per la seva participació en competicions esportives no professionals d’àmbit estatal en l’exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. En data 19 d'octubre de 2022, la direcció general d'Esports del Consejo Superior de Deportes, va resoldre atorgar una subvenció nominativa per els desplaçaments a la península dels equips i esportistes insulars, per la seva participació en competicions esportives no professionals d'àmbit estatal en l'exercici 2022 a favor de la comunitat autònoma de les Illes Balears per un import de total de 221.739,05 €,

2. L'esmentada Resolució preveu entre altres els següents punts:

a.- Desplaçaments d'esportistes corresponents a competicions realitzades entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022.

b.- L'objecte es subvencionar els desplaçaments dels equips, esportistes i seleccions autonòmiques de les Illes Balears.

c.- Els desplaçaments hauran de tenir com a destinació la resta del territori espanyol.

d.- Els fons rebuts s'han d'aplicar al finançament conjunt de les convocatòries de ajudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e.- La justificació dels fons rebuts, la comunitat autònoma de les Illes Balears està obligada a justificar l'aplicació dels fons rebuts com a màxim en el primer trimestre de 2023.

3. La Direcció General d'Esports va sol·licitar la corresponent subvenció pels equips i esportistes de les Illes Balears. Adjunt a la sol·licitud es va trametre el corresponent annex I, on es relacionen les despeses individualitzades per cadascun dels trasllats dels esportistes i equips de les Illes Balears, indicant el cost del viatge, el finançament de cadascun dels organismes (CAIB i CSD) i el percentatge respecte del total de la subvenció concedida.

4. El finançament corresponent a la comunitat autònoma de les Illes Balears es realitzar mitjançant la Resolució de data 2 d'octubre de 2019 de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147 de 29.10.2019).

5. Els pagaments corresponents al finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears es van tramitar mitjançant els corresponents documents comptables OP de l'expedient comptable CONVO 2019 6808.

6. El Consejo Superior de Deportes va realitzat la corresponent transferència bancària a favor de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que va ser comptabilitzada a la partida 17601 I/40100/0000 FF 22082, dia 14.11.2022.

7. Es va tramitar el corresponent expedient de generació de crèdit al pressupost de despeses, i més concretament a la partida pressupostaria 17601 G/461A01/48000/00 FF 22082 per un import de 221.739,05 €.

Fonament de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23 de 16 de febrer de 2021).

3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. L'Ordre ECD/2681/2012, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions y ajudes del Consejo Superior de Deportes.

5. Resolució de 19 d'octubre del director general d'Esports del Consejo Superior de Deportes, va resoldre atorgar els ajuts per els desplaçaments a la península dels equips i esportistes insulars, per la seva participació en competicions esportives no professionals d'àmbit estatal, així com pel transport del material esportiu en dites competicions del període compres entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022, a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports que dicti una resolució en els següents termes:

1. Publicar aquesta proposta de resolució al Bulletí Oficial de les Illes Balears juntament amb la llista dels beneficiaris de l'ajut rebut del Consejo Superior de Deportes per als desplaçaments a la península dels equips i esportistes insulars, per la seva participació en competicions esportives no professionals d'àmbit estatal en l'exercici 2022

 

Palma, en data de la signatura electrònica (20 de febrer de 2023)

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda

 

ANNEX I Trasllats d'esportistes, clubs esportius i federacions esportives de les Illes Balears a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla

NIF

Beneficiari

Competició

Importe

Total

***2166**

Marta Obrador Moll

XLIX Campionat d'Espanya Sub20 en Pista Coberta - Antequera (Màlaga)

74,29

74,29

***2312**

Paula Obrador Moll

Campionat d'Espanya Pista - Sabadell (Barcelona)

35,50

35,50

G07469992

S.C.R. Peña Deportiva

XXXVI Campionat d'Espanya Sub23 Pista Coberta - Salamanca

43,48

43,48

G07878754

Asociación Deportiva de Atletismo de Calvià

 

 

691,01

 

 

Campionat d'Espanya de Camp a Través per a Clubs - Santiponce (Sevilla)

396,73

 

 

 

Campionat d'Espanya Mitja Marató Absolut - Oruña de Pielagos (Cantàbria)

294,28

 

G57158917

Club Atletisme Montuïri 91.8

Campionat d'Espanya de Camp a Través per a Clubs - Santiponce (Sevilla)

363,84

363,84

G57179392

Club Atletisme Siurell Sa Sini

 

 

284,71

 

 

LVIII Campionat d'Espanya en Pista Coberta - Orense

55,41

 

 

 

Campionat d'Espanya Sub 20 (Torrent - València)

163,16

 

 

 

Campionat d'Espanya Sub 16 Pista Coberta- Sabadell

66,14

 

G57393050

Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat

Campionat d'Espanya per Seleccions Autonòmiques d'Atletisme Adaptat - Gandía ( València)

30,16

30,16

G57676306

Diana Athletic Club

 

 

391,68

 

 

XLIV Campionat d'Espanya Sub18 en Pista Coberta - València

141,00

 

 

 

XLIX Campionat d'Espanya Sub20 en Pista Coberta - Antequera (Màlaga)

70,50

 

 

 

XXXV Campionat d'Espanya Sub16 Pista Coberta - Sabadell (Barcelona)

78,63

 

 

 

LXXI Campionat d'Espanya SUB 18(Jerez)

36,90

 

 

 

Campionat d'Espanya Sub 20 (Nerja - Màlaga)

64,65

 

G57722951

Alaior Esport

 

 

505,38

 

 

Campionat clubs 2ª Divisó (Gava - Barcelona)

475,39

 

 

 

XXI Campionat d'Espanya Sub 16 (Avilés - Oviedo)

29,99

 

G57855447

Club Atletisme Es Raiguer de Mallorca

Campionat d'Espanya de Camp a Través per a Clubs - Santiponce (Sevilla)

182,18

182,18

V07243819

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

 

 

4.369,72

 

 

Campionat d'Espanya FFAA Trail 2022

548,80

 

 

 

Campionat d'Espanya de Camp a Través - Jaén

875,08

 

 

 

Campionat d'Espanya FFAA Absolut (Granollers)

1.392,25

 

 

 

Campionat d'Espanya Sub20 i Sub16 de Marxa per Federacions Autonòmiques - Lepe (Huelva)

608,59

 

 

 

Campionat d'Espanya FFAA Sub18 Pista

945,00

 

***4559**

José María Albal Bermejo

 

 

79,13

 

 

Campionat d'Espanya Copa Saxo (Madrid)

29,13

 

 

 

Copa Saxo 8V (Valencia)

50,00

 

***5141**

Francisco Javier Marí Costa

 

 

100,00

 

 

Campionat d'Espanya Copa Saxo (Madrid)

25,00

 

 

 

Campionat d'Espanya Copa Saxo (Jerez de la Frontera)

50,00

 

 

 

Copa Saxo 8V (Valencia)

25,00

 

G57395089

Club Bàdminton Maó

 

 

286,92

 

 

Campionat d'Espanya (Madrid)

83,86

 

 

 

Campionat d'Espanya Sènior - Vitòria

203,06

 

G57587107

Club Badminton Palma

 

 

2.227,06

 

 

Circuito Nacional (Lleida)

29,15

 

 

 

Màsters Absolut i Sub11 - Estella (Navarra)

95,00

 

 

 

Campionat d'Espanya Sub11 - Oviedo

43,50

 

 

 

Nacional de Torres de Cotilla (Múrcia)

60,00

 

 

 

Liga Nacional 1ª

1.999,41

 

G57703340

Club Badminton Cide

 

 

2.253,95

 

 

Màster Montilla (Còrdova)

372,50

 

 

 

Fase final segona divisió (La Nucía - Alicante)

447,75

 

 

 

Master Sub15 i Sub19 (Medina del Campo)

162,50

 

 

 

Màster Joves Sub15 i Sub17 - El Campello (Alacant)

225,00

 

 

 

Campionat d'Espanya Sub15 - Ponteareas (Pontevedra)

594,42

 

 

 

Màster n3 Sub 13-17- Villanueva de la Vera (Càceres)

264,00

 

 

 

Màster N4 Sub15 i Sub19 - Alfajarín (Saragossa)

107,78

 

 

 

Màster Estella Sub15 i Sub19 - Estella (Navarra)

40,00

 

 

 

C.N. Parabàdminton i Inclusiu - Vitòria

40,00

 

***3999**

José Manuel Soriano García

 

 

151,51

 

 

I Trofeu de Ball Esportiu Villa de Mijas - Mijas (Màlaga)

58,18

 

 

 

V Trofeu Interdance - Guadalajara

63,83

 

 

 

I Trofeu de Ball Esportiu Villanueva de Gallego (Aragó)

29,50

 

G07063217

Fundación Asnimo

 

 

3.767,03

 

 

Lliga Femenina 2 - Viladecans (Barcelona)

167,42

 

 

 

Lliga Femenina 2 - Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

402,09

 

 

 

Lliga Femenina 2 - Saragossa

15,83

 

 

 

Lliga Femenina 2 - Mataró (Barcelona)

216,23

 

 

 

Lliga Femenina 2 - Mataró (Barcelona)

376,74

 

 

 

Lliga Femenina 2 - València

271,66

 

 

 

Lliga Femenina 2 - Lleida

68,26

 

 

 

Lliga Femenina 2 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

298,24

 

 

 

Lliga Femenina 2 (Girona)

572,71

 

 

 

Lliga Femenina 2 - València

387,85

 

 

 

2 Divisió Lliga Nacional- Avilés (Astúries)

990,00

 

G07439805

Club Baloncesto Andratx

 

 

7.232,69

 

 

Lliga EBA - Artés (Barcelona)

637,00

 

 

 

Lliga EBA - Vic (Barcelona)

682,50

 

 

 

Lliga EBA - La Bisbal d'Empordà (Girona)

643,50

 

 

 

Lliga EBA - Barcelona

650,00

 

 

 

Lliga EBA - Saragossa

650,00

 

 

 

Lliga EBA - Girona

696,43

 

 

 

Lliga EBA - Mataró (Barcelona)

648,61

 

 

 

Lliga EBA - Girona

663,93

 

 

 

Lliga EBA - Navàs (Barcelona)

640,72

 

 

 

Lliga EBA - Barcelona

690,00

 

 

 

Campionat d'Espanya (Huelva)

630,00

 

G07467285

Club Baloncesto Imprenta Bahía

 

 

6.108,95

 

 

Campionat d'Espanya ( Marín - Pontevedra)

652,41

 

 

 

LEB ORO

4.196,23

 

 

 

EBA

1.260,31

 

G07547219

Associació Esportiva Basquet La Salle Palma

 

 

1.434,77

 

 

Campionat d'Espanya Infantil Masc. (Pontevedra)

591,69

 

 

 

Campionat d'Espanya Cadet Femení (Lleida)

413,21

 

 

 

Campionat Espanya Junior Masculí (Huelva)

429,87

 

G16528119

Club Basquet Menorca

Liga Leb Plata

7.489,76

7.489,76

G57268245

PINTA B C.B. ES CASTELL

EBA

685,58

685,58

G57368714

Club Bàsquet Colonya Pollença

Lliga Espanyola (Cadis)

414,05

414,05

G57633661

Club Bàsquet Nord

Campionat d'Espanya (Betanzos)

736,86

736,86

G57967325

Club Deportivo Discaesports

Trofeo Fundació ONCE 2ª Divisió (Reus)

395,52

395,52

G57034381

Handbol Club Eivissa

Lliga Nacional (Barcelona)

366,79

366,79

G57880684

Club de Balonmano Secar de la Real

 

 

1.392,53

 

 

Campionat Estatal Segona Divisió (Almoradí)

671,63

 

 

 

Campeonato Estatal (Alicante)

231,60

 

 

 

Campionat Estatal Infantil Masculí (San Joan d'Espí)

489,30

 

***4038**

Carlos Crespo Alcalá

 

 

85,66

 

 

Campionat d'Espanya de Billar a Tres Bandes - Granada

45,53

 

 

 

Gran Premi d'Espanya de Billar tres bandes (Madrid)

40,13

 

***8490**

Ana Juarez Ginestra

 

 

126,73

 

 

Lliga Nacional (Cartagena)

17,14

 

 

 

XXXI Campionat d'Espanya Sub 17 de Billar a Tres Bandes - Los Alcázares (Múrcia)

28,32

 

 

 

Campionat d'Espanya de Billar a Tres Bandes Sub21 - Cartagena (Múrcia)

81,27

 

G07441082

Bowling Club Inter Bowling

 

 

297,01

 

 

2ª División Masculina

171,09

 

 

 

Campionat d'Espanya de Clubs - Paterna (València)

125,92

 

***8170**

Francisco Crespí Ros

Copa Espanya (La Canonja)

34,82

34,82

***9694**

Martin Berchesi Manzione

II Copa d'Espanya de Ciclisme Adaptat -Cuevas de Almanzora (Almeria)

25,00

25,00

G07179690

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

 

 

1.611,22

 

 

Campionat d'Espanya (Galapagar)

518,36

 

 

 

Campionat d'Espanya (Madrid)

122,09

 

 

 

Campionat d'Espanya de Ciclocròs - Xàtiva (València)

177,00

 

 

 

Campionat d'Espanya (Valladolid)

415,74

 

 

 

Campeonato d'Espanya (Candeleda)

378,03

 

G16561862

Sporty+

Lliga Nacional (Segovia)

45,37

45,37

***8906**

Lluís Vázquez Carrió

 

 

108,99

 

 

TRN M20 - Tres Cantos (Madrid)

70,00

 

 

 

Campionat d'Espanya (Ávila)

38,99

 

***9327**

Sergi Villalonga Gamundí

TRN M20 - Tres Cantos (Madrid)

62,34

62,34

 

Voltors Club de Fútbol Americano

Liga Nacional de Futbol Americano Serie A

1.445,06

1.445,06

G07163876

Federación Balear de Golf

Campionat Espanya FF.AA. Sub18

355,46

355,46

G07319494

Club Gimnàstic Palma

Campionat Nacional (Pamplona)

705,30

705,30

G07421712

Club Esportiu Xelska

 

 

4.065,07

 

 

Campionat d'Espanya Individual, Clubs i Autonomies - Pamplona

772,39

 

 

 

Liga Iberdrola

1.456,01

 

 

 

Campionat d'Espanya (Pamplona)

1.836,67

 

G07469992

S.C.R. Peña Deportiva

 

 

709,92

 

 

Control Lliga Iberdrola GR 2022 (Osca)

360,00

 

 

 

Campionat Nacional Base Individual (Zaragoza)

259,92

 

 

 

Copa de la Reina GR 2022

90,00

 

G07634256

Rítmica Pascual Calbó

 

 

1.267,40

 

 

Nacional Base Conjunts - Valladolid

538,62

 

 

 

Campionat d'Espanya de Conjunts - Pamplona

545,02

 

 

 

Campionat Nacional Base Conjuntos (Zaragoza)

183,76

 

G07686306

Club Gimnastica Ritmica d'Alaior

Campionat Base Nacional Individual (Zaragoza)

328,10

328,10

G07817679

Club Gimnasia Ritmica Portmany

Campionat Nacional Base (Zaragoza)

141,00

141,00

G57832065

Club Rítmica Nova

 

 

1.737,17

 

 

Lliga Iberdrola Clubs - València

133,98

 

 

 

2a Fase Lliga Clubs Iberdrola - València

88,64

 

 

 

Campionat d'Espanya Conjunts Base - Valladolid

375,48

 

 

 

Campionat Nacional Base Individual (Zaragoza)

31,19

 

 

 

Campionat Nacional Base Individual (Zaragoza)

501,64

 

 

 

Nacional Equipos (Zaragoza)

365,32

 

 

 

II Fase Liga Iberdrola Clubes GR (Oviedo)

240,92

 

V07163439

Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

 

 

677,64

 

 

Campionat d'Espanya (Oviedo)

439,14

 

 

 

Copa de la Reina Individual GR - Santander

238,50

 

G07163876

Federación Balear de Golf

 

 

1.470,20

 

 

Campionat d'Espanya FFAA Aboslut (Almeria)

343,77

 

 

 

Campionat d'Espanya FFAA Sub18 Masculí - Borriol (Castelló)

253,08

 

 

 

Campionat d'Espanya Absolut de FFAA (Laukariz)

329,39

 

 

 

Campionat d'Espanya de FFAA Infantil - La Corunya

543,96

 

***4430**

Rafael García Gallo

 

 

75,00

 

 

CDN3* Las Cadenas - Camarma de Esteruelas (Madrid)

25,00

 

 

 

Concurs Nacional de ET -Puebla de Guzmán (Huelva)

25,00

 

 

 

Concurso Nacional de ET (Pozoblanco)

25,00

 

***4067**

Virginia Cleofé Huguet

Campionat d'Espanya Doma Clàssica Menors - Madrid

180,00

180,00

***7119**

Aina Suau Fullana

Campionat d'Espanya Doma Clàssica Menors - Madrid

34,50

34,50

G07175201

Federació Balear de Judo i EEAA

 

 

4.708,19

 

 

Copa d'Espanya Junior (Ourense)

256,24

 

 

 

Campionat d'Espanya Absolut Fase Sector - Barcelona

327,77

 

 

 

Campionat d'Espanya Absolut Fase Sector - Barcelona

222,25

 

 

 

Campionat d'Espanya de Kata - Madrid

689,74

 

 

 

Fase Final Campionat Absolut de Judo - Madrid

43,73

 

 

 

Copa d'Espanya Júnior - Tortosa (Tarragona)

343,56

 

 

 

Copa d'Espanya Infantil - Tortosa (Tarragona)

145,53

 

 

 

Super Copa d'Alacant

600,00

 

 

 

Super Copa d'Alacant

544,00

 

 

 

Fase Sector Junior - Barcelona

460,66

 

 

 

Fase Final Campionat d'Espanya Júnior de Judo - Madrid

147,78

 

 

 

Campionat d'Espanya Katas 2022 (Pamplona)

335,58

 

 

 

Super copa d'Espanya Absoluta (Valencia)

136,97

 

 

 

Campionat d'Espanya de Kendo Júnior i Sènior - Madrid

454,38

 

***9055**

Luis Muñoz Coll

 

 

165,39

 

 

Lliga Nacional de Karate - Leganés (Madrid)

46,99

 

 

 

WKF Karate 1 Sèries A - Pamplona

26,78

 

 

 

Lliga Nacional de Karate - Alacant

48,62

 

 

 

Liga Nacional Sub-21 (Talavera de la Reina)

43,00

 

***9056**

Carlota Muñoz Coll

 

 

220,56

 

 

Lliga Nacional de Karate - Azkoitia (Guipúscoa)

55,16

 

 

 

Lliga Nacional de Karate - Leganés (Madrid)

46,99

 

 

 

WKF Karate 1 Sèries A - Pamplona

26,78

 

 

 

Lliga Nacional de Karate - Alacant

48,63

 

 

 

Lliga Nacional (Talavera de la Reina - Toledo)

43,00

 

***9399**

Noelia Grau Castillejos

Lliga Nacional de Karate - Leganés (Madrid)

33,74

33,74

***9816**

Lucia Lopez Gómez

 

 

134,96

 

 

II Copa de España de estilos

79,03

 

 

 

Lliga Nacional de Karate - Azkoitia (Guipúscoa)

17,73

 

 

 

2a Jornada Lliga Nacional de Karate Femenina - Alacant

38,20

 

G07497779

Club Shotokan Ciutadella

 

 

1.534,69

 

 

Lliga Nacional de Karate - Azkoitia (Guipúscoa)

296,78

 

 

 

2a Fase Lliga Nacional de Karate Infantil - Màlaga

91,65

 

 

 

Final Lliga Nacional - Àvila

170,54

 

 

 

1a Ronda Lliga Nacional de Karate - Santiago de Compostel·la

427,05

 

 

 

Lliga Nacional de Karate - Alacant

197,62

 

 

 

1ª Ronda Lliga Nacional Júnior

351,05

 

G07935356

Federación Balear de Kickboxing

 

 

2.238,61

 

 

Campionat d'Espanya (Córdoba)

1.302,11

 

 

 

Campionat d'Espanya (Córdoba)

348,50

 

 

 

Campionat d'Espanya de Muay Thai (Baza-Granada)

588,00

 

G07220395

Federació Balear de Muntanyisme i Escalada

 

 

4.165,36

 

 

Campionat d'Espanya Individual i per Seleccions Autonòmiques - Ladrillar (Càceres)

832,23

 

 

 

Campionat d'Espanya de Carreres per Muntanya - Quesada (Jaén)

810,00

 

 

 

Lliga Espanyola Rallys (La Cabrera - Madrid)

46,32

 

 

 

Copa d'Espanya d'Escalada de Dificultat Juvenil i Absoluta - Barcelona

151,15

 

 

 

Copa d'Espanya d'Escalada Dificultat Juvenil i Absoluta - Saragossa

360,00

 

 

 

Campionat d'Espanya d'Escalada - Pamplona

78,35

 

 

 

Copa d'Espanya en Bloc - Lugo

360,00

 

 

 

Copa d'Espanya en Bloc - Salamanca

74,30

 

 

 

Copa d'Espanya (Torrejón de Ardoz - Madrid)

725,00

 

 

 

Campionat d'Espanya (Viveiro)

728,01

 

***8522**

Marc Marti Valero

 

 

172,13

 

 

Campionat d'Espanya de Motocross - Montearagón (Toledo)

123,50

 

 

 

Campionat d'Espanya Motocross - Talavera de la Reina (Toledo)

48,63

 

***6184**

Lluís Salort Jiménez

Copa d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

84,00

84,00

***6797**

José Mª Segura Verdaguer

Trofeu Nacional de Trial - Aitona (Lleida)

16,02

16,02

***6797**

Juan Pablo Segura Verdaguer

 

 

29,54

 

 

Campionat d'Espanya d'Enduro - Antas (Almeria)

21,00

 

 

 

Campionat d'Espanya (Bellpuig - Catalunya)

8,54

 

***6640**

Jorge Rey Heras

 

 

70,87

 

 

Campionat d'Espanya de Motocross - Montearagón (Toledo)

5,36

 

 

 

Campionat d'Espanya - Albaida (València)

25,00

 

 

 

Campionat d'Espanya Motocross - Talavera de la Reina (Toledo)

25,00

 

 

 

Campionat Espanya (Bellpuig - Lleida)

15,51

 

***7253**

Pau Salas Pérez

 

 

80,87

 

 

Campionat d'Espanya- Calatayud (Saragossa)

54,87

 

 

 

Campionat d'Espanya (Bellpuig - Catalunya)

26,00

 

***1032**

Mateu Crespí Cañellas

 

 

112,78

 

 

Campionat d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

6,54

 

 

 

Campinat d'Espanya de Trial - Aitona (Lleida)

23,04

 

 

 

Campionat d'Espanya Trial (Camprodon - Girona)

13,04

 

 

 

Campionat d'Espanya de Trial (Arteixo)

21,00

 

 

 

Campioant d'Espanya (Pobladura - León)

49,16

 

***3041**

Jordi Cardona Merino

 

 

224,78

 

 

Campionat d'Espanya Motocross - Talavera de la Reina (Toledo)

52,50

 

 

 

Campionat d'Espanya Motocross - Calatayud (Saragossa)

14,73

 

 

 

Campionat d'Espanya (Valverde del Camino)

103,96

 

 

 

Campionat d'Espanya (Bellpuig - Catalunya)

53,59

 

***0762**

Lucas Villena Toro

 

 

157,09

 

 

Campionat d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

19,28

 

 

 

Copa d'Espanya de Trial - Aitona (Lleida)

23,04

 

 

 

Campionat d'Espanya (Girona)

114,77

 

G07179146

Federació Balear de Natació

 

 

842,42

 

 

Campionat Espanya Infantil Masculí - Madrid

398,69

 

 

 

Campionat Espanya Infantil Femení - Madrid

443,73

 

G07420953

Club Natació Eivissa

 

 

287,59

 

 

Campionat Espanya Junior d'hivern (Torremolinos)

147,06

 

 

 

XLI Campionat d'Espanya Infantil d'Hivern - Cadis

140,53

 

G07531973

Club Natació Ciutat de Palma

 

 

400,54

 

 

Campionat Juvenil (Jerez)

215,18

 

 

 

Campionat (Saragossa)

185,36

 

G07547680

Club Natació Calvia

 

 

563,99

 

 

Campionat d'Espanya Alevin (Màlaga)

407,66

 

 

 

Campionat d'Espanya (Jaen)

30,22

 

 

 

Campioant d'Espanya (Logroño)

126,11

 

G07699630

Club Mediterranea

 

 

524,08

 

 

Campionat de Espanya Aleví i Infantil d'Hivern - Lloret de Mar (Barcelona)

212,50

 

 

 

Campionat d'Espanya Natació Artística - Valladolid

311,58

 

G07848641

Club Natación La Salle Palma

 

 

1.363,04

 

 

Campionant d'Espanya Open i Junior primavera (Torremolinos)

398,97

 

 

 

XXVII Copa d'Espanya de Clubs de Segona Divisió - Pontevedra

964,07

 

G57171761

C.E.F. Campusesport

 

 

2.220,22

 

 

Campionat d'Espanya (Torremolinos)

174,80

 

 

 

XLI Campionat d'Espanya Infantil d'Hivern - Cadis

323,11

 

 

 

Campionat d'Espanya de Figures Infantil i Rutina Tècnica Júnior de Natació Artística - Madrid

224,66

 

 

 

Campionat d'Espanya Aleví-Infantil d'Hivern - Lloret de Mar (Girona)

218,80

 

 

 

Campionat d'Espanya (Màlaga)

497,75

 

 

 

Campionat d'Espanya Infantil (Tenerife)

346,45

 

 

 

Campionat d'Espanya (Sabadell)

115,56

 

 

 

Campionat d'Espanya (Logroño)

319,09

 

G57531949

Mallorca Waterpolo Club

 

 

4.797,58

 

 

Espanya III Divisió (Cartagena)

356,25

 

 

 

Campionat d'Espanya Juvenil (Jerez de la Frontera)

1.087,50

 

 

 

Campionat d'Espanya Infantil (Màlaga)

723,92

 

 

 

Campionat d'Espanya Cadet Feminí (Sevilla)

651,00

 

 

 

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

1.978,91

 

G07609761

Club Tenis Alayor

Campionat d'Espanya Absolut (Bilbao)

323,23

323,23

G57757528

Federació Pàdel Illes Balears

 

 

2.685,54

 

 

XVIII Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Menors - Màlaga

1.234,98

 

 

 

Campionat d'Espanya per Seleccions Autonòmiques - Carballo (La Corunya)

1.450,56

 

G07164304

Espanya Hoquei Club

 

 

9.476,17

 

 

LIGA ELITE MASCULINA

1.489,90

 

 

 

LIGA ORO FEMENINA

3.627,22

 

 

 

LIGA PLATA MASCULINA

1.197,47

 

 

 

Ascens Lliga Nacional Infantil Sector 2 - Saragossa

443,82

 

 

 

Fase prèvia Campionat d'Espanya - Las Rozas (Madrid)

477,04

 

 

 

Fase prèvia Campionat d'Espanya - Lugo (a Corunya)

802,48

 

 

 

Fase Ascenso Liga Plata (Saragossa)

545,21

 

 

 

Ascens Liga Oro (Saragossa)

545,21

 

 

 

Ascens Lliga Nacional (Vitoria)

347,82

 

G57637415

Urbanitzacions Club Deportivo

Campionat d'Espanya (Valladolid)

50,37

50,37

G07979610

Club Atletisme Amistat

Campionat d'Espanya Escolar Pentatló Modern - Villanueva de la Cañada (Madrid)

179,77

179,77

G07063217

Fundación Asnimo

2a Divisió Lliga Nacional - Burgos i Vitòria

360,82

360,82

G57967325

Club Deportivo Discaesports

 

 

1.161,54

 

 

Lliga Nacional 2a Divisió - Burgos i Vitòria

201,84

 

 

 

Lliga Nacional 2a Divisió - Avilés (Astúries)

703,50

 

 

 

Lliga Nacional 2a Divisió - Leganés (Madrid)

256,20

 

G07319809

Club Náutico Santa Eulalia

XI Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Pesca des de Roca - Águilas (Múrcia)

64,13

64,13

G07199326

Federación Balear de Petanca

 

 

2.456,51

 

 

Circuit Nacional (Alacant)

145,00

 

 

 

Circuito Nacional (Madrid)

544,50

 

 

 

Campionat d'Espanya (Santa Susana - Barcelona)

452,05

 

 

 

Campionat d'Espanya de Tripletes - Nigrán (Pontevedra)

540,00

 

 

 

Campionat d'Espanya Juvenil (Alicante)

423,96

 

 

 

Circuit Nacional (Barcelona)

351,00

 

G07612450

Club Deportivo Can Pastilla

 

 

844,00

 

 

Campionat d'Espanya Tripletas (Canarias)

564,00

 

 

 

Lliga Nacional de Clubs - Torrelavega (Catàbria)

280,00

 

G57522781

Club Petanca Turó

 

 

908,00

 

 

Campionat d'Espanya de Tripletas (Canarias)

508,00

 

 

 

Lliga Nacional de Clubs - Torrelavega (Catàbria)

400,00

 

G07043987

Club Marítimo Mahón

 

 

2.493,53

 

 

II Copa d'Espanya Cadetes Sprint (Pontevedra)

357,83

 

 

 

II Copa d'Espaya Sprint (Pontevedra)

422,64

 

 

 

Campionat d'Espanya (Trasona)

900,00

 

 

 

Campionat d'Espanya (Pontevedra)

813,06

 

G07126501

Club Nàutic Portitxol

 

 

222,96

 

 

Campionat d'Espanya de Fons de Joves Promeses - Sevilla

127,49

 

 

 

Copa d'Espanya de Jóvenes Promesas (Verducio)

95,47

 

G07258593

Federació Balear de Piragüisme

 

 

20.564,18

 

 

2ª Copa d'espanya Sprint Olímpico (Verducido)

2.593,12

 

 

 

Campionat d'Espanya d'Hivern Sprint Olímpic - Sevilla

925,00

 

 

 

Copa d'Espanya Joves Promeses Cadets (Verducido)

1.591,77

 

 

 

Campionat d'Espanya Caiac de Mar - Castelló de la Plana

2.112,09

 

 

 

1a Copa d'Espanya de Caiac de Mar - Dènia (Alacant)

614,39

 

 

 

Campionat de Espanya de Fons Joves Promeses - Sevilla

3.243,61

 

 

 

Copa d'Espanya Infantil (Saragossa)

967,66

 

 

 

3ª Copa d'Espanya Kayak de Mar (Vigo)

656,13

 

 

 

Campionat d'Espanya Sprint Junior i Sènior (Trasona - Asturias)

2.688,81

 

 

 

Campionat d'Espanya Sprint Joves Promeses (Verducido)

3.414,04

 

 

 

1ª Copa d'Espanya Sprint Olímpic (Pontevedra)

1.757,56

 

G07319809

Club Náutico Santa Eulalia

Campionat d'Espanya Joves Promeses Caiac de Mar - Castelló de la Plana

346,92

346,92

G07482276

EL TORO RUGBY CLUB

DIVISION DE HONOR B

3.574,78

3.574,78

V07183650

Federación Balear de Rugby

 

 

12.253,26

 

 

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub16 - Sevilla

1.265,00

 

 

 

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub18 - Sevilla

1.265,00

 

 

 

Campionat Seleccions Autonòmiques - Avilés i Gijon (Astúries)

715,35

 

 

 

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub18 - Madrid

946,00

 

 

 

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub16 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

989,00

 

 

 

Campionat Femení Autonòmic 2a Categoria - València

1.138,08

 

 

 

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub18 - València

1.194,85

 

 

 

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub16 - València

1.194,85

 

 

 

Autonómico femenino (Aviles - Asturias)

497,91

 

 

 

Campionat Femení Autonòmic 2a Categoria - València

1.279,59

 

 

 

Autonómicos (Valencia)

363,63

 

 

 

Campionat de Seleccions Autonòmiques Sub14

1.404,00

 

G57807695

Club de Surf Sa Roqueta

Campionat d'Espanya Llarga Distància - Alacant

88,00

88,00

***7092**

Daniel Quiñonero Medina

Campionat d'Espanya Sub 21 (Almeria)

35,42

35,42

V07290299

Federació Balear de Taekwondo

 

 

3.452,48

 

 

Campionat d'Espanya Cadet (Almeria)

859,45

 

 

 

Campionat d'Espanya Júnior - Cartagena (Múrcia)

684,63

 

 

 

Campionat d'Espanya Clubs Júnior i Sènior - Benidorm (Alacant)

130,16

 

 

 

Campionat d'Espanya Poomsae i Campionat d'Espanya Absolut de Taekwondo - Alacant

791,33

 

 

 

Campionat d'Espanya Júnior 2022 - Jaén

986,91

 

G07404460

Club Palma Tennis Taula

 

 

456,94

 

 

Torneig Classificatori Zonal 2 - Bàscara (Girona)

132,60

 

 

 

Torneig Nacional Classificatori - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

45,03

 

 

 

LIGA PRIMERA DIVISION NACIONAL MASCULINA + Play OFF

83,91

 

 

 

Torneig Estatal - Santander

40,29

 

 

 

Campionat d'Espanya sub-23 (Cartagena)

22,49

 

 

 

Campionat d'Espanya Juvenil - Alevín (Cartagena)

132,62

 

G57445017

Son Cladera Tennis Taula Club

 

 

3.543,17

 

 

Torneig Nacional Classificatori - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

305,80

 

 

 

Top Estatal - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

291,14

 

 

 

Torneig Classificatori Zonal - Bàscara (Girona)

943,14

 

 

 

Lliga Nacional 2a Divisió Masculina - Sant Cugat del Vallès i Premià de Mar (Barcelona)

287,10

 

 

 

Torneig Estatal - Santander

330,00

 

 

 

Torneig Estatal - Santander

378,87

 

 

 

Lliga Nacional 2a Divisió Masculina - Olot (Girona)

214,35

 

 

 

Campionat d'Espanya (Cartagena - Murcia)

570,94

 

 

 

Lliga Nacional Segona Divisió Masculina - Barcelona

221,83

 

***4738**

Maria Meneses Camin

Campionat d'Espanya en Sala - Orpesa (Castelló)

50,75

50,75

***6898**

César Vera Bringas

 

 

174,88

 

 

Lliga Nacional Camp i 3D (Aranjuez)

39,20

 

 

 

Campionats d'Espanya Arc Recorvat i Arc Compost en Sala - Orpesa (Castelló)

14,95

 

 

 

2a Jornada Lliga Nacional RFETA 3D - Navaluenga (Àvila)

32,20

 

 

 

Campionat d'Espanya (Pontevedra)

24,11

 

 

 

Campionat d'Espanya (Villacastin)

25,96

 

 

 

1a Jornada Lliga Nacional 3D - Badajoz

38,46

 

***8137**

Angel Cristian Mas Vidal

Campionat d'Espanya en Sala - Orpesa (Castelló)

35,58

35,58

***0998**

Carmen Arrebola Carracedo

 

 

128,02

 

 

Lliga Nacional Camp (Aranjuez)

39,20

 

 

 

Campionat d'Espanya en Sala - Orpesa (Castelló)

15,96

 

 

 

1a Jornada Lliga Nacional 3D - Badajoz

41,97

 

 

 

2a Jornada Lliga Nacional RFETA 3D - Navaluenga (Àvila)

30,89

 

***2513**

Miriam Pablo Ucero

Campionat d'Espanya en Sala - Orpesa (Castelló)

15,45

15,45

***7953**

Juan Pedro Álvarez Andrés

2a Jornada Liga Nacional RFETA 3D- Navaluenga (Àvila)

37,31

37,31

G07461395

Club S'Arc d'Eivissa

 

 

1.459,57

 

 

2on Gran Premi d'Espanya Ciudad de Toledo

159,75

 

 

 

1ª Jornada Lliga Nacional RFETA (Madrid)

167,81

 

 

 

3er Gran Premi d'Espanya (Madrid)

186,80

 

 

 

2ª Jornada Lliga Nacional RFETA (Madrid)

391,74

 

 

 

1er Gran Premi d'Espanya Ciudad de Benalmádena - Benalmádena (Màlaga)

192,52

 

 

 

3ª Jornada Lliga Nacional RFETA (Madrid)

360,95

 

G07499973

Club Polideportivo Arqueros Son Pardo

 

 

1.484,56

 

 

Lliga Nacional (Madrid)

237,85

 

 

 

Campionats d'Espanya Arc Recorvat i Arc Compost en Sala - Orpesa (Castelló)

273,25

 

 

 

Lliga Nacional Aire Libre (Madrid)

293,78

 

 

 

Lliga Nacional (Madrid)

293,77

 

 

 

Campionat d'Espanya (Madrid)

385,91

 

G07517402

Club d'Arc Mahón

 

 

1.163,16

 

 

Lliga Nacional (Madrid)

130,22

 

 

 

Lliga Nacional (Madrid)

163,72

 

 

 

Campionats d'Espanya Arc Recorvat i Arc Compost en Sala - Orpesa (Castelló)

373,48

 

 

 

3ª Jornada Lliga Nacional RFETA (Madrid)

137,22

 

 

 

Campionat d'Espanya (Madrid)

358,52

 

G07545874

Club Es Cubells de Tir amb Arc

 

 

1.925,80

 

 

Gran Premi d'Espanya (Ciutat de Toledo)

173,63

 

 

 

1ª Jornada Lliga Nacional RFETA (Madrid)

210,63

 

 

 

Gran Premi d'Espanya (Madrid)

179,58

 

 

 

2ª Jornada Lliga Nacional RFETA (Madrid)

352,56

 

 

 

1er Gran Premi d'Espanya Ciudad de Benalmádena - Benalmádena (Màlaga)

270,09

 

 

 

FINAL LIGA NACIONAL RFETA DE CLUBES

92,27

 

 

 

FINAL LIGA NACIONAL RFETA DE CLUBES

44,00

 

 

 

3ª Jornada Lliga Nacional RFETA (Madrid)

317,18

 

 

 

Campionat d'Espanya (Madrid)

285,86

 

***3899**

Antoni Comes i Tauler

Campionat d'Espanya Mitja Distància (Pamplona)

35,59

35,59

***2088**

Brais Marqués Bouza

Campionat d'Espanya de Triatló Cros Juvenil Masculí - Càceres

46,62

46,62

***9694**

Martin Berchesi Manzione

Campionat d'Espanya de Triatló Sprint - Pontevedra

16,91

16,91

G07712243

Federació de Triatló de les Illes Balears

Campionat d'Espanya Triatló Autonomies (Logroño)

926,01

926,01

G07979610

Club Atletisme Amistat

Campionat d'Espanya - Banyoles (Girona)

183,03

183,03

G57128373

Club Triatló Portocolom

 

 

380,20

 

 

Campionat d'Espanya (Avilés)

202,00

 

 

 

Campionat d'Espanya de Triatló Sprint - Pontevedra

178,20

 

***7946**

Helena Alegre Aran

Lliga femenina Estatal (Getxo)

232,79

232,79

G07043987

Club Marítimo Mahón

 

 

485,64

 

 

Copa d'Espanya Snipe - Cartagena (Múrcia)

94,16

 

 

 

Copa Espanya SNIPE

391,48

 

G07165608

Federación Balear de Vela

 

 

7.801,08

 

 

Campionat d'Espanya Ilca 6 (Almeria)

698,00

 

 

 

Copa Espanya Techno e IQFoil (Murcia)

803,93

 

 

 

Campionat d'Espanya Classes Olímpiques - Barcelona

702,26

 

 

 

Campionat d'Espanya Techno 293, Techno Plus i iQFOIL juv 2022 - Torrevella (Alacant)

358,48

 

 

 

Copa d'Espanya ILCA6 - Vigo (Pontevedra)

985,78

 

 

 

Copa d'Espanya ILCA7 - Altea (Alacant)

92,18

 

 

 

Copa d'Espanya IQFOIL - El Puerto de Santa María (Cadis)

554,15

 

 

 

Copa d'Espanya ILCA4 - Cambrils (Tarragona)

1.152,61

 

 

 

Campionat d'Espanya IQFOIL - Santa Pola (Alacant)

235,79

 

 

 

Campionat d'Espanya Optimist (El Masnou)

594,55

 

 

 

Campionat d'Espanya ILCA 7 (Murcia)

19,45

 

 

 

Campionat d'Espanya Optimis x equips

650,90

 

 

 

Campionat d'Espanya Optimis 420

507,96

 

 

 

Copa d'Espanya Optimist - Tenerife

445,04

 

G07164098

Club Voleibol Bunyola

 

 

9.104,58

 

 

Fase ascens 1ª Nacional (Los Alcázares)

761,55

 

 

 

Campionat d'Espanya (Roquetas de Mar (Almeria)

445,62

 

 

 

Campionat d'Espanya Sub 17 (Ezaro - Galicia)

540,00

 

 

 

Copa d'Espanya Infantil Femenina - Guadalajara

1.654,88

 

 

 

SUPERLIGA IBERDROLA DE VOLEIBOL

5.702,53

 

G07494040

Club Voleibol Manacor

 

 

13.573,11

 

 

Campionat d'Espanya (Las Palmas de Gran Canaria)

715,00

 

 

 

LIGA 1ª NACIONAL FEMENINA

1.496,96

 

 

 

LIGA 1ª NACIONAL MACULINA

2.359,69

 

 

 

SUPERLIGA MASCULINA VOLEIBOL

9.001,46

 

G07815053

Club Voleibol Pòrtol

 

 

1.812,70

 

 

Campionant d'Espanya (Guadalajara)

409,50

 

 

 

Campionat d'Espanya (Soria)

355,09

 

 

 

Campionat d'Espanya (Castelló)

475,35

 

 

 

Campionat d'Espanya Cadet (Ezaro - Dumbria)

432,50

 

 

 

Campionat d'Espanya (Lorca - Murcia)

140,26

 

G07964026

Club Voleibol Cide

 

 

550,94

 

 

Fase ascens 1ª Nacional (Los Alcázares)

192,21

 

 

 

Campionat d'Espanya Sub 17 (Ezaro - Galicia)

358,73

 

G07964752

Club Volei Artà

 

 

2.837,88

 

 

Campionat d'Espanya (Guadalajara)

336,00

 

 

 

Campionat d'Espanya (Roquetas de Mar (Almeria)

851,44

 

 

 

Copa d'Espanya Cadet Femenina - Valladolid

510,60

 

 

 

Copa d'Espanya Infantil Femenina - Guadalajara

367,07

 

 

 

Copa d'Espanya Juvenil Femenina - Valladolid

496,87

 

 

 

Campionat d'Espanya (Terol)

176,07

 

 

 

Campionat d'Espanya (Terol)

99,83

 

G16614737

Algaida Volei Club

Campionat d'Espanya (Valladolid)

400,00

400,00

G16630865

Club Voleibol Mallorca Volley Club

 

 

1.689,54

 

 

Lliga Primera Nacional Femenina - Castelló de la Plana

330,06

 

 

 

Lliga Primera Nacional Femenina - Castelló de la Plana

323,17

 

 

 

Lliga Primera Nacional Femenina - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

627,77

 

 

 

Lliga primera Nacional Femenina - Saragossa

408,54

 

G57184640

Club Volei Sóller

 

 

5.088,02

 

 

Campionat d'Espanya (Murcia)

506,10

 

 

 

Copa d'Espanya Infantil Femenina - Guadalajara

525,56

 

 

 

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

2.364,80

 

 

 

PRIMERA NACIONAL MASCULINA

1.691,56

 

G57873556

Club Voleibol Palma

SUPERLIGA MASCULINA VOLEIBOL

3.077,35

3.077,35

 

ANNEX II Trasllats de material esportiu

NIF del beneficiario

Nombre del beneficiario

Competición

Importe

Total

***4430**

Rafael García Gallo

 

 

595,68

 

 

CDN3* Las Cadenas - Camarma de Esteruelas (Madrid)

198,56

 

 

 

Concurs Nacional de ET -Puebla de Guzmán (Huelva)

198,56

 

 

 

Concurso Nacional de ET (Pozoblanco)

198,56

 

***8522**

Marc Marti Valero

 

 

233,78

 

 

Campionat d'Espanya Motorland (Aragó)

45,125

 

 

 

Campionat d'Espanya - Albaida (València)

145

 

 

 

Campionat d'Espanya de Motocross - Montearagón (Toledo)

43,655

 

***4067**

Virginia Cleofé Huguet

Campionat d'Espanya Doma Clàssica Menors - Madrid

400

400

***4559**

José María Albal Bermejo

 

 

280,75

 

 

Copa Saxo 8V

147

 

 

 

Copa Saxo 8V (Valencia)

133,75

 

***6797**

José Mª Segura Verdaguer

 

 

99,25

 

 

Campionat d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

30

 

 

 

Campionat d'Espanya de Trial (Arteixo)

69,25

 

***6797**

Juan Pablo Segura Verdaguer

 

 

103,75

 

 

Campionat d'Espanya d'Enduro - Antas (Almeria)

77

 

 

 

Campionat d'Espanya (Bellpuig - Catalunya)

26,75

 

***6640**

Jorge Rey Heras

 

 

117,45

 

 

Campionat d'Espanya de Motocross - Montearagón (Toledo)

41,07

 

 

 

Campionat d'Espanya - Albaida (València)

38,19

 

 

 

Campionat d'Espanya Motocross - Talavera de la Reina (Toledo)

38,19

 

***7119**

Aina Suau Fullana

Campionat d'Espanya Doma Clàssica Menors - Madrid

400

400

***7197**

Martí Fajeda Reina

Copa Saxo 8V (madrid)

70,86

70,86

***7253**

Pau Salas Pérez

 

 

112,065

 

 

Campionat d'Espanya- Calatayud (Saragossa)

89,065

 

 

 

Campionat d'Espanya (Bellpuig - Catalunya)

23

 

***0972**

Guillem Martorell Rigo

 

 

171,73

 

 

Campionat d'Espanya Trial (Camprodon - Girona)

86,5

 

 

 

Campionat d'Espanya Trial (Arteixo)

85,23

 

***1032**

Mateu Crespí Cañellas

 

 

285,785

 

 

Campionat d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

86,5

 

 

 

Campinat d'Espanya de Trial - Aitona (Lleida)

35,785

 

 

 

Campionat d'Espanya de Trial (Arteixo)

77

 

 

 

Campionat d'Espanya Trial (Camprodon - Girona)

86,5

 

***5141**

Francisco Javier Marí Costa

 

 

633,25

 

 

Campionat d'Espanya Copa Saxo (Madrid)

187,25

 

 

 

Campionat d'Espanya Copa Saxo (Jerez de la Frontera)

200,875

 

 

 

Copa Saxo 8V (Valencia)

245,125

 

***9694**

Martin Berchesi Manzione

II Copa d'Espanya de Ciclisme Adaptat -Cuevas de Almanzora (Almeria)

76,25

76,25

***3041**

Jordi Cardona Merino

 

 

400,535

 

 

Campionat d'Espanya Motocross - Talavera de la Reina (Toledo)

142,15

 

 

 

Campionat d'Espanya Motocross - Calatayud (Saragossa)

75,34

 

 

 

Campionat d'Espanya (Valverde del Camino)

107,705

 

 

 

Campionat d'Espanya (Bellpuig - Catalunya)

75,34

 

***0762**

Lucas Villena Toro

Campionat d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

57,5

57,5

G07019268

Real Club Náutico de Palma

 

 

1667,25

 

 

1ª Copa d'Espanya (Pontevedra)

303

 

 

 

2ª Copa d'Espanya Sprint (Pontevedra)

303

 

 

 

Campionat d'Espanya de Caiac de Mar - Castelló de la Plana

315,375

 

 

 

Campionat d'Espanya de Fons de Joves Promeses (Sevilla)

345,875

 

 

 

Campionat d'Espanya de Fons (Sevilla)

400

 

G07043987

Club Marítimo Mahón

 

 

584,8

 

 

Copa d'Espanya Snipe - Cartagena (Múrcia)

114,75

 

 

 

Campionat de Balears Snipe- Eivissa

70,05

 

 

 

Copa Espanya SNIPE

400

 

G07051543

Club de Mar

 

 

1364

 

 

Copa d'Espanya Joves Promeses (Verducido)

199,5

 

 

 

Campionat d'Espanya de Caiac de Mar - Castelló de la Plana

400

 

 

 

1a Copa Balear Caiac de Mar - Dénia (Alacant)

279,5

 

 

 

Campionat d'Espanya de Fons (Sevilla)

286

 

 

 

3ª Copa d'Espanya de Kayak de mar (Vigo)

199

 

G07063217

Fundación Asnimo

2a Divisió Lliga Nacional - Burgos i Vitòria

70,84

70,84

G07070543

Real Club Náutico de Portopetro

Campionat de España Jóvenes Promesas - Sevilla

303

303

G07088040

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

 

 

1709

 

 

Campionat d'Espanya de Caiac de Mar - Castelló de la Plana

400

 

 

 

1a Copa Balear Caiac de Mar - Dénia (Alacant)

303

 

 

 

Campionat d'Espanyad'Hivern Sénior, Sub23 i Júnior

303

 

 

 

Copa d'Espanya jove promesees Infantil (Saragossa)

400

 

 

 

Campionat d'Espanya de Fons de Joves Promeses (Sevilla)

303

 

G07126501

Club Nàutic Portitxol

 

 

261

 

 

Copa d'Espanya de Joves promeses cadet (Pontevedra)

65,375

 

 

 

Campionat d'Espanya de Fons de Joves Promeses (Sevilla)

195,625

 

G07163876

Federación Balear de Golf

 

 

555

 

 

Campionat Espanya FF.AA. Sub18

270

 

 

 

Campionat d'Espanya FFAA Aboslut (Almeria)

150

 

 

 

Campionat d'Espanya FFAA Sub18 Masculí - Borriol (Castelló)

135

 

G07165608

Federación Balear de Vela

 

 

3510,755

 

 

Copa Espanya Techno e IQFoil (Murcia)

400

 

 

 

Campionat d'Espanya Classes Olímpiques - Barcelona

400

 

 

 

XIV Trofeu Euromarina Optimist - Torrevella (Alacant)

172

 

 

 

Campionat d'Espanya Techno 293, Techno Plus i iQFOIL juv 2022 - Torrevella (Alacant)

400

 

 

 

Copa d'Espanya ILCA6 - Vigo (Pontevedra)

400

 

 

 

Copa d'Espanya ILCA7 - Altea (Alacant)

165,5

 

 

 

Copa d'Espanya IQFOIL - El Puerto de Santa María (Cadis)

175

 

 

 

Copa d'Espanya ILCA4 - Cambrils (Tarragona)

352,005

 

 

 

Campionat d'Espanya IQFOIL - Santa Pola (Alacant)

178,5

 

 

 

Campionat d'Espanya ILCA 7 (Murcia)

158,25

 

 

 

Copa d'Espanya Optimist - Tenerife

400

 

 

 

Campionat d'Espanya Optimis 420

309,5

 

G07179690

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

 

 

842,295

 

 

Campionat d'Espanya (Galapagar)

400

 

 

 

Campionat d'Espanya de Ciclocròs - Xàtiva (València)

319,375

 

 

 

Campionat d'Espanya (Valladolid)

122,92

 

G07191562

Club Nàutic Ciutadella

 

 

753

 

 

Campionat d'Espanya de Caiac de Mar - Castelló de la Plana

400

 

 

 

1a Copa Balear Caiac de Mar - Dénia (Alacant)

353

 

G07258593

Federació Balear de Piragüisme

 

 

1214,37

 

 

Copa d'Espanya Joves Promeses Cadets (Verducido)

170

 

 

 

Campionat d'Espanya Caiac de Mar - Castelló de la Plana

265

 

 

 

Campionat d'Espanya de Caiac de Mar - Castelló de la Plana

400

 

 

 

1a Copa Balear Caiac de Mar - Dénia (Alacant)

144

 

 

 

3ª Copa d'Espanya de Kayak de mar (Vigo)

235,37

 

G07319809

Club Náutico Santa Eulalia

 

 

319,45

 

 

Campionat d'Espanya Joves Promeses Caiac de Mar - Castelló de la Plana

121,45

 

 

 

Campeonato de Espanya -Techno i Raceboard (Alacant)

198

 

G07463979

Motoclub Escuderia l'Ofre

Copa d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

57,5

57,5

G07545874

Club Es Cubells de Tir amb Arc

Campionats d'Espanya Arc Recorvat i Arc Compost en Sala - Orpesa (Castelló)

75

75

G07712243

Federació de Triatló de les Illes Balears

Campionat d'Espanya Triatló Autonomies (Logroño)

386,24

386,24

G16561862

Sporty+

Lliga Nacional (Segovia)

78,43

78,43

G16627804

Club Hípic La Gubia

 

 

856,655

 

 

Trofeo Open Sports (Barcelona)

200

 

 

 

Campionat Espanya Ponys (Segovia)

400

 

 

 

Liga Nacional RFHE CSN*5 (València)

256,655