Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 129577
Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal del Patronat Municipal de l’Hospital de l'Ajuntament de Ciutadella, per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Patronat Municipal de l'Hospital, mitjançant la Resolució de Presidència número 20/2023, de dia 15 de febrer de 2023, ha resolt aprovar l'oferta pública d'ocupació del personal del Patronat Municipal de l'Hospital per a l'any 2023, que compta amb els llocs de feina següents:

1) Oferta pública d'ocupació corresponent a la taxa de reposició ordinària d'efectius d'acord amb la LPGE 2023:

Núm. id. plaça

Sistema

Subescala/denominació

Classe/Categoria

Grup

Núm. places

AD/226AUX

Torn lliure

Personal d'oficis i especialista

Auxiliar d'Infermeria

C2

1

SG/711CUI

Torn lliure

Oficial

Cuiner/a

C2

1

SG/111TGS

Torn lliure

Titulat/da mitjà

Tècnic/a de gestió

A2

1

TOTAL

 

 

 

 

3

 

Ciutadella de Menorca, (signat electrònicament: 17 de febrer de 2023)

La presidenta del Patronat Municipal de l'Hospital Laura Anglada Seara