Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 34436
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant el tercer quadrimestre del 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fonaments de dret

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any una relació dels convenis subscrits en el quadrimestre anterior, tant si són amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant el tercer quadrimestre del 2022.

 

Signat electrònicament (Palma, 11 de gener de 2023)

El director general Manuel Palomino Chacón

 

ANNEX

 • Conveni entre el Ministeri de Justícia y el Servei de Salud de las Illes Balears per a la implantació i desenvolupament del programa d'estudi de la mort sobtada cardíaca (MUSIB), signat el 6 d'octubre de 2022.

 • Conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general entre el Servei de Salut de les Illes Balears, JANNSSEN-Cilag, SA, i la Fundació Espanyola per a la Prevenció del Suïcidi per al desenvolupament de la «Coordinació Tècnica per a l'execució del Pla de Prevenció, Actuació y Abordatge de la Conducta Suïcida de les Illes Balears», signat el 1r de setembre de 2023.

 • Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Junta Provincial de Balears de l'Associació Espanyola Contra el Càncer per a la realització d'activitats de voluntariat a l'Hospital Can Misses, signat el 5 de setembre de 2022.

 • Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Associació Dislèxia i Família DISFAM per disposar de la prestació específica de salut mental: Diagnòstic de trastorns de l'aprenentatge: dislèxia, discalcúlia i altres trastorns associats assegurant el diagnòstic diferencial d'altres trastorns del neurodesenvolupament, prioritàriament el TDHA, signat el 19 de setembre de 2022.

 • Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Societat Concessionària Hospital Universitari Son Espases per a l'allotjament dels usuaris de Menorca i les Illes Pitiüses que han de pernoctar a Mallorca per raons d'assistència sanitària, signat el 13 d'octubre de 2022.

 • Conveni de col·laboració docent entre el Servei de Salut de les Illes Balears a través de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Hospital Sant Joan de Déu per a l'obtenció de l'acreditació de l'Hospital Sant Joan de Déu per poder dur a terme les rotacions necessàries dels metges interns residents de la especialitat de Medicina Física i Rehabilitació, signat el 18 de novembre de 2022.

 • Conveni entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial i el Servei de Salut de les Illes Balears per a la prestació en zones rurals de determinats serveis sanitaris als mutualistes i altres beneficiaris adscrits a entitats d'assegurança d'assistència sanitària concertada amb les esmentades mutualitats, signat el 18 de novembre de 2022.

 • Conveni de col·laboració docent de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral de la Sociedad Quirón Prevención, SLU, (UDMSL) per a la formació de metges especialistes en medicina del treball i infermeres especialistes en infermeria del treball, signat el 25 d'octubre de 2022.

 • Conveni d'encàrrec de gestió entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Ajuntament des Mercadal per a la prestació d'atenció sociosanitària al geriàtric des Mercadal, signat el 7 de novembre de 2022.

 • Pròrroga i modificació del Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Fundació Projecte Home Balears per disposar d'una prestació específica de salut mental, que és el servei de Comunitat Terapèutica, signat l'11 de novembre de 2022.

 • Modificació i pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Servei de Salut de les Illes Balears subscrit el 15 de febrer de 2022 per organitzar cursos i tallers de conversa de català entre el gener i el juny de 2022, signat el 18 de novembre de 2022.

 • Conveni d'encàrrec de gestió entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Ajuntament de Maó per a l'ocupació per part del Servei de Salut de dues places de convalescència i cures pal·liatives al Geriàtric de Maó, signat el 9 de desembre de 2022.

 • Pròrroga 2na del Conveni subscrit el 9 de març de 2021 entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Associació d'Ajuda al Malalt Desplaçat de les Illes Balears (ASAMDIB), per allotjar els usuaris del Servei de Salut de Menorca i de les Pitiüses i els seus acompanyants que han de pernoctar fora de la seva àrea de salut per raons d'assistència sanitària, signat 30 de novembre 2022.

 • Pròrroga 2na del Conveni subscrit entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Associació de Pares de Nins Oncològics de les Illes Balears (ASPANOB), per allotjar els usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears i els seus acompanyants que han de pernoctar fora de la seva àrea de salut per raons d'assistència sanitària, signat el 30 de novembre de 2022.

 • Pròrroga del Conveni subscrit el 20 de desembre de 2021, entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Associació d'Ajuda al Acompanyant del Malalt a les Illes Balears (ADAA), per allotjar els usuaris del Servei de Salut i els seus acompanyants que han de pernoctar a Barcelona per raons d'assistència sanitària, signat el 9 de desembre de 2022.

 • Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera (AEMIF) per a la prestació de rehabilitació i el trasllat de pacients d'esclerosi múltiple amb mitjans de transport sanitari del Servei de Salut, signat el 28 de novembre de 2022.

 • Pròrroga 3ra del Conveni subscrit entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge de Balears (AVIBA) el 4 de maig de 2020, amb relació a l'expedició de passatges per als usuaris del Servei de Salut que requereixin desplaçar-se entre illes o a la Península, signat el 28 de novembre.

 • Pròrroga del Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, per a la donació i l'obtenció, validació, preservació i distribució de teixits humans per a trasplantament en els hospitals del Servei de Salut, signat el 15 de novembre de 2022.

 • Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears i el Banc de Sang i Teixits (BST) per a la concessió d'una quantitat del Pla Nacional de Medul·la Òssia, signat el 21 de desembre de 2022.

 • Modificació i pròrroga del Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears per desenvolupar el Programa d'ajuda integral al metge malalt, signat el 9 de desembre de 2022.

 • Conveni entre l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i Ilerna online, per a la realització de pràctiques formatives per part d'estudiants, signat el 27 de setembre de 2022.

 • Conveni formatiu entre SYF Galenus Center, SL, (Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno) i el Servei de Salut de les Illes Balears, a través del Servei d'Atenció Mèdica Urgent SAMU 061 Balears per a la realització de pràctiques professionals no laborals en la especialitat formativa de tècnic en emergències sanitàries, signat el 3 d'octubre de 2022.

 • Conveni entre l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i Instituto Técnico Profesional PAX, per a la realització de pràctiques formatives per part d'estudiants, signat el 2 de novembre de 2022

 • Acord entre el Regiment d'Infanteria Palma 47 (Ministeri de Defensa) i el Servei de Salut de les Illes Balears a través del Servei de Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061) per a realitzar pràctiques no laborals de l'especialitat transport sanitari, acció formativa núm. 48/2, signat el 7 de novembre de 2022.

 • Conveni entre l'Asociación Centro de Atención Integral a la Familia i l'Hospital Universitari Son Espases, per a la posada en marxa del programa d'horticultura social i terapèutica «Plantant llavors», signat el 9 de desembre de 2022.

 • Conveni entre Clínic Int. JCI, SL, (Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno Valencia) i el Servei de Salut de les Illes Balears, a través del Servei d'Atenció Mèdica Urgent SAMU 061 Balears, per a la realització de pràctiques professionals no laborals en l'especialitat formativa de tècnic en emergències sanitàries, signat el 21 de desembre de 2022.