Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Correcció d’errors de l’Ordre 32/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge d’1 de desembre de 2022, per la qual es modifica l’Ordre 19/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2022, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del Bo Lloguer Jove, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l’Accés a l’Habitatge 2022-2025

    Número d'edicte 10770 - Pàgina 52096

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la venda del conte infantil “On és?”

    Número d'edicte 10755 - Pàgina 52097

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la venta del joc de taula “La Conquesta del Castell”

    Número d'edicte 10760 - Pàgina 52098

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 16/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari

    Número d'edicte 10712 - Pàgina 52099

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 17/2022 en la modalitat de suplement de crèdit

    Número d'edicte 10713 - Pàgina 52100

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit per transferència núm. 3/2022

    Número d'edicte 10766 - Pàgina 52101

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitiva ordenança taxa recollida residus

    Número d'edicte 10758 - Pàgines 52102-52105

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal 10T.OD reguladora de la Taxa per parades de venda a la Plaça d'Abastiments i a determinats llocs de la vía pública i a mercats periòdics

    Número d'edicte 10746 - Pàgines 52106-52110