Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 703780
Correcció convocatòria de les places del procés d'estabilització de l'Ajuntament des Castell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que per Decret d'Alcaldia de dia 24 de novembre de 2022, s'ha adoptat el següent acord:

PRIMER.- Corregir la convocatòria de les places de l'Ajuntament des Castell del procés d'estabilització, establint que el número de places de categoria auxiliar administratiu personal laboral siguin 8.

SEGON.- Mantenir el termini general de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TERCER.- Publicar aquests acords al taulell d'anuncis i a la web de l'Ajuntament des Castell, i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Signat a Es Castell, en la data de la signatura electrònica (25 de novembre de 2022)

La batllessa Juana Escandell Salom