Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 651249
Modificació de l'OPE per taxa d'estabilització de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca en sessió de dia 3 de novembre de 2022, va acordar el següent:

"Primer-. Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per taxa d'estabilització, suprimint la plaça de personal laboral oficial 2ª administrativa de la secció d'administració financera que es trobava subjecte al sistema de selecció de concurs de la DA 6º de la Llei 20/2021 i la plaça de personal laboral tècnic mitjà de formació adscrita la secció Foment per a l'ocupació subjecte al sistema de selecció de concurs oposició per aplicació del supòsit de l'art. 2.1 de la Llei 20/2021.

Segon-. Publicar al BOIB la rectificació de l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per taxa d'estabilització

Tercer-. Remetre el certificat de la rectificació de l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per taxa d'estabilització al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria de l'Estat de Pressupostos i Despeses i a la Delegació de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."

 

(Inca, 7 de novembre de 2022)

El batle president Virgilio Moreno Sarrió