Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 650711
Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federación Balear de Natación corresponent al període 2020-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 20.4 del Decret 86/2008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears, l'11 d'agost de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la ratificació de la presidenta i la composició de la Junta Directiva de la Federación Balear de Natación un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024.

Així mateix, el 18 de setembre de 2021 i el 21 de maig de 2022 es varen publicar les modificacions de la Junta Directiva d'aquesta entitat.

El 14 de setembre de 2022 i l'11 d'octubre de 2022, la presidenta de la Federación Balear de Natación va comunicar a la Direcció General d'Esports les dimissions de la senyora Cristina Olivieri Perea com a vocal, la senyora Cristina Ávila Sanchez com a tresorera i la senyora Ainhoa Goenaga Maiza, com a vicepresidenta primera de Junta Directiva i la designació de la senyora Ainhoa Goenaga Maiza com a nova tresorera i de la senyora Cristina Ávila Sánchez com a nova vocal de la Junta Directiva de la federació.

L'Assemblea General de la Federación Balear de Natación va adoptar a la sessió extraordinària d'1 de febrer de 2020, entre d'altres acords i per tal de dur a terme el procés electoral corresponent al període 2020-2024, que la Junta Directiva seria nomenada pel president. Aquest acord va esser ratificat mitjançant Resolució del director general d'Esports i Joventut de 13 de febrer de 2020.

Per tant, novament es fa pública la composició de la Junta Directiva de la Federación Balear de Natación, que és la següent:

Núria Perea Pau, presidenta

Luis Jiménez Contreras, vicepresident primer

Vicente Cáceres Muñoz, secretari

Ainhoa Goenaga Maiza, tresorera

Cristina Fernández Campos, vocal

Andreu Jaume Serra, vocal

Joan Reynés Vallverdú, vocal

Álvaro María Barro Ordovás, vocal

Miriam Eva Torres Mestres, vocal

Micaela Comendeiro Maaloe, vocal

Laura Arbona Vidal, vocal

Cristina Ávila Sánchez, vocal

 

(Signat electrònicament: 24 d´octubre de 2022)

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda