Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 650705
Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació de Futbol de les Illes Balears (període 2020-2024)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 20.4 del Decret 86/2008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears, el 6 d'agost de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federació de Futbol de les Illes Balears un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024.

El 16 de gener de 2021 també es va publicar la modificació de la Junta Directiva d'aquesta entitat.

Així mateix, el 9 d'agost de 2022 es publica la renúncia del president de la federació i la seva substitució pel vicepresident sisè d'aquesta.

El 27 de setembre, el 3 i el 10 d'octubre de 2022, es comunica a la Direcció General d'Esports la renúncia del senyor Pedro José Fornés Forteza, com a vocal, així com la designació del senyor Jorge Horrach Garau i del senyor Juan Pocoví Oliver, com a vicepresident setè i vuitè respectivament.

L'Assemblea General de la Federació de Futbol de les Illes Balears va adoptar a la sessió extraordinària de 15 de febrer de 2020, entre d'altres acords i per tal de dur a terme el procés electoral corresponent al període 2020-2024, que la Junta Directiva seria nomenada pel president. Aquest acord va esser ratificat mitjançant Resolució del director general d'Esports de 18 de febrer de 2020.

Per tant, novament es fa pública la composició de la Junta Directiva de la Federació de Futbol de les Illes Balears, que és la següent:

José Sansó Nicolau, vicepresident sisè amb funcions de president

Juan Barceló Riera, vicepresident primer

Eusebio Manuel López Lacal, vicepresident segon

Virgilio Juaneda Sastre, vicepresident tercer

Vicente Bufí Tur, vicepresident quart

Alfredo Lamata Morcillo, vicepresident cinquè

Jorge Horrach Garau, vicepresident setè

Juan Pocoví Oliver, vicepresident vuitè

Manuel Bosch Vicens, secretari

Juan Luis Solano Sastre, tresorer

Miguel Vives Gomila, vocal

Gabriel Ramis Mayol, vocal

Bartolomé Riera Morro, vocal

María Jesús Tamurejo González, vocal

Antonio Barea Martín, vocal

Marcos Vidal Oliver, vocal

Jaime Sastre Pou, vocal

Antonia Romero Palomino, vocal

Félix José Peralta Armijo, vocal

María Esperanza San José Esclapés, vocal

Tatiana Ferreira Adao, vocal

Antonio Sintes Gomila, vocal

José Rotger Marqués, vocal

Pedro Pons Bagur, vocal

José Luis Bosch Marqués, vocal

Pablo Carbonell Tuduri, vocal

María José Sánchez Álvarez, vocal

Vicente Cardona Rumbo, vocal

Vicente Tur Miró, vocal

Bartolomé Darder Batle, vocal

Rafael Roldán Tenllado, vocal

María Soledad Sala Costa, vocal

 

(Signat electrònicament: 24 d´octubre de 2022)

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda