Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 650698
Anunci mitjançant el qual es fa pública modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (període 2020-2024)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 20.4 del Decret 86/2008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears, el 4 de desembre de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024.

El 23 de setembre de 2022, es comunica a la Direcció General d'Esports el nomenament de la senyora María del Carmen Rodríguez Payeras, del senyor Juan Miguel Fernández García i de la senyora Ana Isabel Pérez Castillo, com a nous vocals de la Junta Directiva, per la qual cosa aquest òrgan compta a partir d'ara amb 15 membres dels 16 previstos com a nombre màxim.

L'Assemblea General de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada va adoptar a la sessió extraordinària de 24 de setembre de 2020, entre d'altres acords i per tal de dur a terme el procés electoral corresponent al període 2020-2024, que la Junta Directiva seria nomenada pel president. Aquest acord va esser ratificat mitjançant Resolució del director general d'Esports d'1 de desembre de 2020.

Per tant, novament es fa pública la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, que és la següent:

Francisco Fanals Reynés, president

Antonio Turrión Riera, vicepresident primer

Magdalena Humbert Pons, vicepresidenta segona

Miquel Llompart Cànaves, vicepresident tercer

Rosa Oliver Borrás, secretària

Rafael Ramos del Amo, tresorer

Marina Sancho Ferrer, vocal

Isabel María Giménez Gordiola, vocal

Guillermo Roig Suñer, vocal

Martín Abel Femenías Verd, vocal

Fernando José Talens Aguiló, vocal

Eduardo Gaviño Cardona, vocal

María del Carmen Rodríguez Payeras, vocal

Juan Miguel Fernández García, vocal

Ana Isabel Pérez Castillo, vocal

 

(Signat electrònicament: 27 d'octubre de 2022)

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda