Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 644645
Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança fiscal T-19 (Taxa servei escoleta municipal d'educació infantil de primer cicle)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment, en sessió plenària de dia 02 de novembre  de 2022,  la modificació de la Ordenança fiscal que seguidament es relaciona:

OF

DESCRIPCIÓ

Modificació proposada

OF.T.19

TAXA SERVEI ESCOLETA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE

Art. 4. Incorporar la gratuïtat de les quotes dels alumnes matriculats del tercer nivell d'educació infantil a les escoletes municipals a les quals es aplicable el Decret Llei 8/2022, de 16 d'agost, BOIB núm.109 de 18.08.2022 per 4 hores(servei bàsic escolarització de 9 a 13 hores).

Incorporar una adaptació dels serveis complementaris a la demanda existent així com contemplar totes les opcions possibles de prestació.

Aquesta modificació s'exposa al públic per un termini de trenta dies hàbils a efectes d'al·legacions o reclamacions, al final del qual quedarà definitivament aprovada si no se'n presenta cap o resoldrà el Ple, en cas contrari.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (3 de novembre de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat