Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 644383
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal I-03

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment, en sessió plenària de dia 02 de novembre de 2022, la modificació de la Ordenança fiscal que seguidament es relaciona:

OF

DESCRIPCIO

Modificació proposada

OF.I03

IBI

Baixada del 1% (0,664% urbana)

Aquesta modificació s'exposa al públic per un termini de trenta dies hàbils a efectes d'al·legacions o reclamacions, al final del qual quedarà definitivament aprovada si no se'n presenta cap o resoldrà el Ple, en cas contrari.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (3 de novembre de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat