Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva modificació del Pressupost municipal de l'exercici 2022

    Número d'edicte 5724 - Pàgines 27352-27353

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament d’Algaida

    Número d'edicte 5717 - Pàgines 27354-27365

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de crèdit 11/2022

    Número d'edicte 5708 - Pàgina 27366

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secció de Joventut - Aprovació definitiva del Reglament per a regular el funcionament i ús dels programes i serveis del Servei de Dinamització de Joves als Barris (DINAMO)

    Número d'edicte 5711 - Pàgines 27367-27375

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 5 al Pressupost de 2022

    Número d'edicte 5730 - Pàgina 27376