Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 347421
Rectificació de la publicació de la resolució amb la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de carrera TAE Serveis econòmics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Correcció d'error material.

En el BOIB núm. 79 de 18 de juny de 2022, es va publicar la resolució amb la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal funcionari de carrera TAE Serveis econòmics, escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A1.

Que s'ha detectat una errada en aquesta publicació en quant al títol.

Allà on diu:

“Llista provisional d'admesos i exclosos al procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal funcionari de carrera TAE Serveis econòmics, escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A1”

Ha de dir:

“Llistat definitiu d'admesos i exclosos al procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal funcionari de carrera TAE Serveis econòmics, escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A1”.

 

(Signat electrònicament: 20 de juny de 2022)

El batle president Virgilio Moreno Sarrió