Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Núm. 324116
Correcció errors materials Anunci 4799 del BOIB num. 74 de 7 de juny de 2022. Concurs Borsa per a selecció operari Brigada Municipal

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se produit errors materials en l'Anunci num:  4799  del BOIB num: 74 , de 7 de juny de 2022, es procedeix a la publicació de la seva correcció, d'acord amb el disposat en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Comú de les Administracions Públiques.

En la versió castellana s'han produït els següents errors:

A on diu:

 • 1.-… “ 4.- Presentación de solicitudes :  ES20FALTA NÚMERO DE CUENTA… “
 • 2.- … “ 7.-  Prueba de catalán. Con carácter previo al inicio de los ejercicios del proceso selectivo… “

Deu dir:

 • 1.- … “ Presentación de solicitudes: ES70210045890040200000175… “
 • 2.- …Prueba de catalán. Con carácter previo al inicio del proceso selectivo… “

En la versió catalana s'han produït els següents errors:

A on diu:

 • 1.- “ RESOLC… Aprovar la convocatòria d'un concurs oposició per a la constitució… “
 • 2.-… “ 4.-  Presentació de sol.licituds… ES20 MANCA NOMBRE DE COMPTE “
 • 3.- … “ 7.- Prova de català… Amb carácter previ a l'inici dels exercicis del procés selectiu “

Ha de dir:

 • 1.- …“ RESOLC… Aprovar la convocatòria d'un concurs per a la constitució “
 • 2.- … “  4.-  Presentació de sol.licituds… ES70210045890040200000175… “
 • 3.- … “ 7.-    Prova de català… Amb carácter previ a l'inici  del procés selectiu… “

 

Fornalutx, 8 de juny de 2022

El batle Fancisco Marroig Arbona