Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Núm. 315879
Correcció errors Anunci 4510 del BOIB num. 70 de 31 de maig de 2022. OEP 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se produit un error material en l'Anunci num: 4510 del BOIB num: 70 , de 31 de maig de 2022, es procedeix a la publicació de la seva correcció, d'acord amb el disposat en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Comú de les Administracions Públiques.

A on diu:

PERSONAL LABORAL

       Denominació                             Núm.                     Vacants           Observacions

 • Treballador/a Social                1                              1                 c. temps parcial
 • Treballador/a familiar             1                              1                 c. temps parcial
 • Auxiliar encarregt Museu       1                              1                 c. temps parcial
 • Auxiliar encarregada Bibl.      1                             1                 c. temps parcial
 • Arquitecte                                1                             1                 c. temps parcial
 • Personal de neteja                   1                              1                 c. temps parcial
 • 1 Enginyer                               1                             1                 c. temps. parcial

Ha de dir:

PERSONAL LABORAL

Denominació                                Núm.                Vacants                 Observacions

 • Auxiliar Administrativa                  1                         1                 jornada.completa
 • Treballador/a Social                        1                         1                 c. temps parcial
 • Treballador/a familiar                     1                         1                 c. temps parcial
 • Arquitecte                                       1                         1                 c. temps parcial
 • Personal de neteja                           1                         1                 jornada completa
 • 1 Enginyer                                      1                         1                 c. temps. parcial

 

Fornalutx, 2 de juny de 2022

El batle Francisco Marroig Arbona