Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 311517
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 25 maig de 2022, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el primer quadrimestre de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació dels convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el primer quadrimestre de l'any 2022:

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (CentreBit Menorca) i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (Centre de la Mar) per a la utilització de l'espai d'experimentació industrial (FABLAB).

- Conveni de col·laboració entre l'Escola Balear d'Administració Pública i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears en relació al Pla de Formació Permanent per al Personal Empleat Públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) corresponent als anys 2022-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (25 de maig de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB Iago Negueruela Vázquez