Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 300884
Correcció d'errors de l'edicte número 4169 del BOIB núm. 67 de 24 de maig de 2022. Oferta d'Ocupació Pública per a l'Estabilització d'Ocupació Temporal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Correcció d'errors de l'edicte número 4169 del BOIB núm. 67 de 24 de maig de 2022. Oferta d'Ocupació Pública per a l'Estabilització d'Ocupació Temporal 2022

A la graella de:

PERSONAL FUNCIONARI:

On diu: 

GRUP/

SUBGRUP

ESCALA

SUBESCALA

VACANTS

DATA D'ADSCRIPCIÓ

C1

Adm. Especial

Policia Local

1

 

Ha de dir: 

GRUP/

SUBGRUP

ESCALA

SUBESCALA

VACANTS

DATA D'ADSCRIPCIÓ

C1

Adm. Especial

Policia Local

1

07/05/2009

 

Esporles,  24 de maig de 2022

La batlessa Maria Ramon Salas