Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 298926
Resolució núm. 2022000014, de 25 de maig de 2022, de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de concessió dels premis Sant Jordi a l’alumnat guanyador de la convocatòria de 2022 (30è Concurs Literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat i 7è Premi Sant Jordi de Punts de Llibre per a alumnes de 4t d’ESO)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En virtut del que estableix el punt tercer de la resolució (núm. 2022000014 de data 25 de maig de 2022) de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, del Consell Insular d'Eivissa, i d'allò establert a l'art. 8.1 c de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fa pública la concessió dels següents premis:

[.../...]

1. ATORGAR a les següents persones els Premis Sant Jordi 2022:

Premis Sant Jordi de narrativa Ramon Muntaner i de poesia Marià Villangómez 2022:

Premi Ramon Muntaner de Narrativa

Primera categoria: Per a alumnes d'ESO

Premi/títol de l'obra

Nom de l'autor/a

Import premi

DNI/NIE

1r. Salvant somnis

Angad Sandhu [...]

330 €

***1532**

2n. Feina o menjar

Tanit Batmala [...]

210 €

***2254**

Segona categoria: Per a alumnes de batxillerat

Premi/títol de l'obra

Nom de l'autor/a

Import premi

DNI/NIE

1r .Dos cors i una memòria

Paula Bermejo [...]

330 €

***3112**

2n .Una nit qualsevol

Jordi Planells [...]

210 €

***4516**

Premi Marià Villangómez de Poesia

Primera categoria: Per a alumnes d'ESO

Premi/títol de l'obra

Nom de l'autor/a

Import premi

DNI/NIE

1r .Com un cabdell de llana

Frida Almendra [...]

330 €

***1030**

2n .Paraula que vol ser dita

Marina Ferrer [...]

210 €

***1250**

Segona categoria: Per a alumnes de batxillerat

Premi/Títol de l'obra

Nom de l'autor/a

Import premi

DNI/NIE

1r .Pensament d'una ona

Adriana Carnerero [...]

330 €

***6870**

2n .Amor-odi propi

Marian Solé [...]

210 €

***3358**

Premi Sant Jordi de Punts de Llibre 2022

Un total de sis premis, un per a cada un dels sis punts seleccionats pel jurat, dotat cada un amb 120 euros.

Títol de l'obra

Nom de l'alumne/a guanyador/a

Importpremi

DNI/NIE

La llegenda de Sant Jordi

Daniela Castaño [...]

120 €

***4546**

L'enfrontament tenyit de carmesí

Sara Torres [...]

120 €

***1276**

Les dues cares d'Eivissa

Adrian Riera [...]

120 €

***1426**

La llibertat del pensament

Lucía Torres [...]

120 €

***3110**

La nostra pròpia batalla

Nikola Petrov Takov [...]

120 €

***9011**

Libertad

Miquel Torres [...]

120 €

***3123**

[.../...]

 

Eivissa, 26 de maig de 2022

El cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni

José V. Garibo Redolat