Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears

    Número d'edicte 4203 - Pàgines 20307-20321

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 17/2022 de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 Illa de l’Aire

    Número d'edicte 4216 - Pàgines 20322-20444

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 5/2022

    Número d'edicte 4188 - Pàgina 20445

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva expedient de modificació pressupostària 3/2022

    Número d'edicte 4182 - Pàgines 20446-20447

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Rectificació d'errada a l'anunci de l'aprovació definitiva modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. Publicat en “BOIB núm. 61 de data 10 de maig de 2022, pàgines 18001 a 19009

    Número d'edicte 4180 - Pàgines 20448-20456

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit núm.1/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022

    Número d'edicte 4185 - Pàgina 20457

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de l'ordenança municipal de mobilitat de Sant Llorenç des Cardassar

    Número d'edicte 4147 - Pàgines 20458-20463

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 4196 - Pàgines 20464-20471

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número d'edicte 4140 - Pàgines 20472-20475