Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 280758
Correcció de l'errata advertida en la publicado de l'edicte 3818 (BOIB 63 de data 14-05-2022) referit a la "Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022, una despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de las Illes Balears núm. 63, de 14 de maig de 2022, s'ha detectat una errata a les versions catalana i castellana. L'errata consisteix en la publicació errònia dels Annexes 2 a 7” de l'edicte 3818.

Per això, d'acord amb els articles 19.2 y 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent:

RESOLUCIÓ

Rectificar l'errata advertida en la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de les versions catalana i castellana de l'edicte 3818 de 2022, en el sentit expresat en la motivació d'aquesta resolució. Atesa la naturalesa de l'error la rectificació es fa tornant a publicar íntegrament els Annexes 2 a 7”.

 

Palma, 17 de maig de 2022

El secretari general Benito Prósper Gutiérrez

Documents adjunts