Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 280636
Aprovació preus públics servei d'estiu 2022: Mou-te, Xala i Aprèn

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 17 de maig de 2022 va aprovar els preus públics del servei d'estiu 2022: Mou-te, Xala i Aprèn, de conformitat amb el següent detall:

-  Servei 5 setmanes: 255 euros.

-  Servei 1 setmana: 60 euros.

-  Assegurança d'accidents: 2 euros

-  Descompte del 10% per al segon o més germans participants en el mateix programa.

El que es comunica per a general coneixement.

 

Sant Lluís, en la data que consta en la signatura electrònica (18 de maig de 2022)

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella