Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 277302
Subvencions nominatives del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Direcció Insular de Patrimoni dins l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que disposa l'article 30 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOIB núm. 176, de 25 de juliol de 2006) i d'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 23 de 24/11/2003), es publiquen les subvencions nominatives sense prèvia convocatòria pública del segon trimestre de l'any 2022, de la Direcció Insular de Patrimoni del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Entitat beneficiària.

NIF

Objecte

Aplicació pressupostària/

Import concedit

Bisbat de Mallorca

R0700002I

Projecte de recuperació, restauració, catalogació i posada en valor del patrimoni del Monestir de les Caputxines de Palma, fase I.

20 33620 78905

125.344,99 €

Bisbat de Mallorca

R0700002I

Projecte de restauració de l'orgue del convent de sant Vicenç Ferrer de Manacor, fase III.

20 33620 78901

100.000,00 €

Bisbat de Mallorca

R0700002I

Projecte de digitalització dels llibres sagramentals d'Algaida, Capdepera, Consell, Costitx, Esporles, Fornalutx, Galilea, Llubí, Mancor, Moscari, Orient, Petra, Puigpunyent, Randa, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Selva, Sineu, Agustins de Socors, Agustins d'Ítria, Carmelites, Dominics de Palma, Vilafranca, Mínims de Sineu, Trinitaris, Santa Clara, Llatzeret, Dominics de Lloret, Franciscans de Palma, Franciscans de Petra, Mercedaris i Mínims de Palma.

20 33620 48901

59.994,80 €

Bisbat de Mallorca

R0700002I

Projectes de conservació i restauració de diverses peces del patrimoni eclesiàstic, concretament: el cadirat gòtic de l'església parroquial de Nostra Senyora de la Consolació (Porreres); Alaró. Oratori del castell d'Alaró. Pintures retaule capella del refugi; Algaida (Randa). Reintegració cap i mans de la figura de Ramon Llull, localitzada a la cova de R. Lllul; Palma. Església de S. Nicolau. Restauració figura profeta Jonàs i homogeneïtzació policromies del conjunt de profetes i sibil·la; Felanitx. Església de s. Miquel. Restauració urna del monument de la Casa Santa; Son Carrió. Església de s. Miquel. Retaule major; Palma. Convent santa Magdalena. Conjunt de l'anomenat “Llitet de la Mare de Déu Morta”; Manacor. Església de Ntra. Sra. Dels Dolors. Pintura-retaule de Mare de Déu dels àngels amb Ramon Llull; Muro. Església de s. Joan Baptista. Monument Assumpta, fase I.

20 33620 78901

200.000,00 €

Grup Balear d'ornitologia i Defensa de la Naturalesa

 G07089600

Projecte de rehabilitació del monestir trapenc (fase B2)

20.33620.78907

10.000,00 €

 

(Signat electrònicament, 16 de maig de 2022)

El secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

(Per delegació de competències de la vicepresidenta i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política lingüística,

per resolució de 23 de juliol de 2019; BOIB núm. 109 de 08/08/2019)

Josep Mallol Vicens