Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 276689
Resolució del president del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) en el primer quadrimestre de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears disposa que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Publicar en el  Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació dels convenis de col·laboració que ha subscrit l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) en el primer quadrimestre de l'any 2022:

  • Conveni entre l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) per fer l'Estudi de la distribució de la renda disponible de les llars i la dinàmica de reproducció de la pobresa
  • Conveni entre la Autoritat Portuària de Balears i l'Institut d'Estadística de les Illes Balears referent al tràfic marítim de passatgers, mercaderies i creuers
  • Pròrroga del Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) i l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a la transferència de dades corresponents a les zones bàsiques de salut (ZBS)
  • Conveni entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), l'Institut Social de la Marina (ISM) i la Comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria d'estadística
  •  

  

Palma, 16 de maig de 2022

El president del Consell Rector de l'IBESTAT

Iago Negueruela Vázquez