Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número d'edicte 3385 - Pàgines 15890-15891

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança general reguladora de la circulació, vehicles de motor i seguretat vial de Búger

    Número d'edicte 3284 - Pàgines 15892-15912

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació crèdit ple ext 6/2022

    Número d'edicte 3353 - Pàgina 15913

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de crèdit per transferencia ple ext. 1/2022

    Número d'edicte 3354 - Pàgina 15914

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 2/2022

    Número d'edicte 3358 - Pàgines 15915-15916

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3379 - Pàgines 15917-15918