Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 235482
Delegació atribucions batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. 2379/2022

Faig públic que mitjançant Decret de batlia s'han delegat les atribucions de batlia d'avui en la primera tinenta de batle, Maria Antònia Pons Mascaró, com a batlessa accidental d'aquest Ajuntament.

 

Alaior, 25 d'abril de 2022

El batle José Luis Benejam Saura